Брой 45 (555), 07-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 г.


В рамките на проект „Подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция 2014 - 2020 година" ще се проведат обществени консултации в градовете Хасково (19.03.2014 г.), Република България, и Одрин (20.03.2014 г.), Република Турция. На форумите ще бъдат представени резултатите от социално-икономическия анализ на трансграничния район, ще бъдат обсъдени силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред трансграничното сътрудничество и ще бъдат обсъдени възможните тематични приоритети на бъдещата програма.

Формуляри за участие изпращайте в срок до 17 март 2014 година.

Приложение:

Програма

Формуляр за участие

Писмо за подкрепа 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2013 г. в услуга на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Отворено писмо на БТПП по повод ситуацията в Украйна
Палатата изразява загриженост за икономическа стабилност в Украйна и региона Още
Определени са победителите в конкурса по проект MILD HOME
Първото място е за екип с ръководител арх. Милен Арнаудов Още
БТПП и регионалните палати подпомагат млади предприемачи за участие в международен проект
Проектът е по програма “Младежта в действие” Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Образование и бизнес"
24 март, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Отпада таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит
Народните представители гласуваха днес промени в Закона за потребителския кредит Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Препращане на публичната покана за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз
Агенцията по обществени поръчки съветва бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ да използват електронните обявления, предоставяни от Европейска комисия Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 г.
Ще се проведат обществени консултации в градовете Хасково (19.03.2014 г.), и Одрин (20.03.2014 г.) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете
Разликата в заплащането почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз Още