Брой 128 (638), 08-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувано Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България.

Приемането на ръководството е в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 14 март 2014 г., и мярка 2 от Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г.

Оценката на въздействието е ключов инструмент за измерване на ефекта от въвеждане на нови регулации и осъществяване на политики.

Приемането на това актуализирано ръководство ще доведе до подобряване на процеса по извършване на оценка на въздействието и въвеждане на стандартна практика в цялата администрация.

Ръководството е предназначено основно за представителите на администрацията на централно и местно ниво, които изготвят оценки на въздействието на законодателството. Същото може да бъде ползвано за напътствия по основните насоки за извършване на оценки на въздействието в рамките на изпълнителната и законодателната власт в България, както на предложения за промени в националното или местното законодателство, така и на нерегулаторни мерки.

Специфичен приоритет в ръководството е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия (МСП-ТЕСТ).

Обществените консултации продължават до 16 юли 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП: Искаме да ангажираме политиците с важните за бизнеса и обществото въпроси
Да изместим фокуса на политиците от тясно партийните им предизборни боричкания и сметки към важните икономически въпроси Още
Българската банка за развитие ще представи в БТПП нови кредитни и гаранционни продукти в подкрепа на българския бизнес
Със специални решения банката улеснява достъпа до кредити на микропредприятията Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кариерен център работи и в Хасково
Центърът съдейства за професионалното развитие на младите специалисти от региона Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България
Специфичен приоритет е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през май с годишен ръст 4.9%
Ръстът е най-голям в добивната промишленост - 10.5% Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проект на нова версия на ISO 14001
Публикуването на новата версия на стандарта се предвижда за края на 2015 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на замразени полуфабриката в Русия
Наблюдава се повишаване на потребителския интерес към продукция от „премиум-клас“ във връзка с ръста на благосъстоянието на населението Още
От 1 юли Националната търговско-промишлена палата на Кения изцяло поема издаването на сертификати за произход
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро прилагане на правата на потребителите - целта е истински единен пазар за потребителите
Сътрудничеството при правоприлагането носи ползи и за предприятията - повече прозрачност, по-силна конкуренция, условия на равнопоставеност и правна сигурност Още