Брой 128 (638), 08-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство през май с годишен ръст 4.9%


По предварителни данни през май 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.7% в сравнение с април 2014 година. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

През май 2014 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.9% спрямо съответния месец на 2013 година.

Месечни изменения

През май 2014 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.8%, и в добивната промишленост - с 0.8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 0.1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 15.7%, производството на тютюневи изделия - с 12.9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 11.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.1%, производството на напитки - с 6.0%. Ръст е регистриран при: производството на основни метали - с 5.4%, производството на облекло - с 3.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.0%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 10.5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%, и в преработващата промишленост - с 2.8%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 32.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 24.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.4%, производството на основни метали - с 9.1%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - със 17.4%, производството на напитки - с 13.5%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6.4%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП: Искаме да ангажираме политиците с важните за бизнеса и обществото въпроси
Да изместим фокуса на политиците от тясно партийните им предизборни боричкания и сметки към важните икономически въпроси Още
Българската банка за развитие ще представи в БТПП нови кредитни и гаранционни продукти в подкрепа на българския бизнес
Със специални решения банката улеснява достъпа до кредити на микропредприятията Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кариерен център работи и в Хасково
Центърът съдейства за професионалното развитие на младите специалисти от региона Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България
Специфичен приоритет е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през май с годишен ръст 4.9%
Ръстът е най-голям в добивната промишленост - 10.5% Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проект на нова версия на ISO 14001
Публикуването на новата версия на стандарта се предвижда за края на 2015 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на замразени полуфабриката в Русия
Наблюдава се повишаване на потребителския интерес към продукция от „премиум-клас“ във връзка с ръста на благосъстоянието на населението Още
От 1 юли Националната търговско-промишлена палата на Кения изцяло поема издаването на сертификати за произход
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро прилагане на правата на потребителите - целта е истински единен пазар за потребителите
Сътрудничеството при правоприлагането носи ползи и за предприятията - повече прозрачност, по-силна конкуренция, условия на равнопоставеност и правна сигурност Още