Брой 128 (638), 08-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

От 1 юли Националната търговско-промишлена палата на Кения изцяло поема издаването на сертификати за произход


Националната търговско-промишлена палата на Кения (НТППК) официално съобщи, че от 1 юли 2014 г. издаването на сертификати за произход вече ще се извършва единствено от търговско-промишлените палати на Кения. Така издаването на този документ за всички износители на стоки с произход от Кения ще се извършва задължително от Палатата.

Издаването на сертификати за произход беше прехвърлено през 2005 г. от НТППК към Бюрото по стандарти поради преструктуриране и реорганизация на Палатата. Тази функция вече е изцяло върната обратно на Палатата. Издаването на сертификати за произход вече не е задължение на Бюрото по стандарти. Сертификатът за произход е документ, удостоверяващ, че даденият продукт, който се изнася, произхожда от страната на износа, с цел улесняване на търговията между отделните държави. Сертификатът за произход може да бъде преференциален или обикновен. Преференциалният сертификат за произход се издава при износ за регионите, в които Кения има преференциални търговски споразумения, като например за страните, подписали Закона за африкански растеж и възможности (AGOA), Общия пазар на Източна и Южна Африка (COMESA), Южноафриканската общност (EAC)  и Европейския съюз (EURO1). Понастоящем преференциалните сертификати за произход се издават от Агенцията по приходи на Кения.

Търговско-промишлената палата на Кения желае да уведоми всички износители, че от 1 юли 2014 г. изцяло поема сертификатите за произход, свързани с износа, и че документът е достъпен в националните бюра на Палатата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП: Искаме да ангажираме политиците с важните за бизнеса и обществото въпроси
Да изместим фокуса на политиците от тясно партийните им предизборни боричкания и сметки към важните икономически въпроси Още
Българската банка за развитие ще представи в БТПП нови кредитни и гаранционни продукти в подкрепа на българския бизнес
Със специални решения банката улеснява достъпа до кредити на микропредприятията Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кариерен център работи и в Хасково
Центърът съдейства за професионалното развитие на младите специалисти от региона Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България
Специфичен приоритет е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през май с годишен ръст 4.9%
Ръстът е най-голям в добивната промишленост - 10.5% Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проект на нова версия на ISO 14001
Публикуването на новата версия на стандарта се предвижда за края на 2015 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на замразени полуфабриката в Русия
Наблюдава се повишаване на потребителския интерес към продукция от „премиум-клас“ във връзка с ръста на благосъстоянието на населението Още
От 1 юли Националната търговско-промишлена палата на Кения изцяло поема издаването на сертификати за произход
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро прилагане на правата на потребителите - целта е истински единен пазар за потребителите
Сътрудничеството при правоприлагането носи ползи и за предприятията - повече прозрачност, по-силна конкуренция, условия на равнопоставеност и правна сигурност Още