Назад

Дискусионен форум с бизнеса - възможности за финансиране от Министерството на иновациите и растежа


Българска агенция за инвестиции (БАИ) съвместно с Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще организират “Дискусионен форум с бизнеса – възможности за финансиране от Министерството на иновациите и растежа“. Форумът ще се проведе на 29 август 2023 г.  с начален час 10:00 ч. в гр. Шумен.

Министър на иновациите и растежа, г-жа Милена Стойчева ще има честта да открие събитието. Темите, които се предвижда да бъдат представени са мерките на МИР за изграждане на конкурентоспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на регионите в България, както и насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите във всички сектори на икономиката.

Акцент ще бъде поставен върху актуалните възможности за финансиране на фирмите чрез фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз, Националния план за възстановяване и устойчивост и др.

Участие във форума ще вземат представители на МИР, Българска агенция за инвестиции, търговски камари и асоциации, мениджъри на международни компании в България и водещи инвеститори в гр. Шумен и региона, които ще представят пред целевата аудитория потенциалните възможности за развитие на бизнес и реализация на инвестиционни проекти в България.

Фикрет Индже, мажоритарен собственик на „Алкомет“ АД, ще сподели своя дългогодишен опит и ще представи успешни инвестиционни практики и направления в бизнеса.

Дата и час: 29 август 2023 г. от 10:00 ч.

Място: Административна сграда на „Алкомет“ АД, Втора индустриална зона, гр. Шумен

Програма на събитието

Регистрирай се за участие тук