Назад

Уебинар на тема „Фонд за МСП – защитете индустриалната си собственост“


Патентното ведомство на Република България организира уебинар на тема „Фонд за МСП – защитете индустриалната си собственост“, който ще се проведе на 29 септември 2023 г. от 10:30 до 11:30 ч.

Събитието има за цел да повиши информираността на малките и средните предприятия (МСП) за възможностите, предлагани от Фонда за МСП в ЕС за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. с цел подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

Фондът предоставя възможност на МСП за безвъзмездна помощ, като се възстановяват до 90 % от разходите за услугите, свързани със защитата на индустриалната собственост –предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост, заявяване и регистрация на марки, дизайни и патенти.

Регистрация за участие

Линк за участие ще бъде предоставен на всички регистрирани участници, непосредствено преди уебинара.