Назад

Търговски мисии в Турция, септември – октомври 2023


Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на търговски мисии – виж таблицата ТУК

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от  Министерството на търговията на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи и посещение на изложението.

Приложеният формуляр за участие следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват, и да бъде изпратен на електронната поща на Търговска секция при Посолството на Република Турция sofya@ticaret.gov.tr най-късно до обявения в таблицата краен срок за заявка за участие. Телефон за контакти: 02 958 12 02. 

Условията за пътуване до Турция можете да намерите на сайт: https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/index.html