Брой 123 (128), 27-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Дунавска стратегия на ЕС


От 27 юни до 1 юли комисар Хаан е на посещение в Дунавския регион за проследяване на напредъка.

Година след стартирането на стратегията за региона на река Дунав, която обединява осем държави членки и шест съседни страни, комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заминава на обиколка в региона, за да се срещне с хората, които отговарят за реализацията й. Обиколката е също и възможност да види от първа ръка постигнатия чрез макрорегионално сътрудничество напредък и да повиши осведомеността на политиците и на обществеността за добавената стойност на стратегията. В хода на обиколката в седем държави — Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния и България — комисарят ще се срещне с политици и заинтересовани лица на високо равнище. Той ще посети и множество разнообразни проекти по Дунавската стратегия. Обиколката съвпада с ежегодните регионални празници, посветени на река Дунав.

Дунавската стратегия съчетава политики за регионално развитие, научни изследвания, транспорт и околна среда, както и сигурност, туризъм и растеж, чиято цел е да направят региона по-добро място за живот и работа. Тя е инструмент за реализиране на стратегията „Европа 2020“, засилване на икономическия растеж и създаване на работни места в макрорегиона.Пълния текст на съобщението до медиите http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/IP-12-687_BG.doc,:

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Украйна в БТПП
Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов обсъди на среща с извънредния и пълномощен посланик на Украйна в България Н.Пр. г-н Микола Балтажи и съветника към посолството Дмитри Исаченко развитието на двустранните икономически отношения Още
УЧАСТВАЙТЕ В ТОП 100 2012!
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
Директен достъп до нов интернет портал в полза на бизнеса
Интернет портал EСomGrid (Electronic Commerce Grid)-БТПП Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
GS1 България има удоволствието да Ви покани за участие във форум на 28.06.2012 г. сградата на БТПП, София
Превенция на разпространението на фалшиви лекарства Стандарти GS1 за автоматична идентификация в здравеопазването Още
Среща в БТПП с представители на Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни
ПОКАНА за участие на 2 юли 2012 г Още
СЪОБЩЕНИЯ
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Покана за представяне на предложения за информационни центрове на ЕК „Europe Direct“ 2013—2017 г.
Трети мандат на мрежата от информационни центрове за широката общественост „Europe Direct“ (Europe Direct Information Center) Още
Дунавска стратегия на ЕС
Посещение на комисарят по регионалната политика Хаан в Дунавския регион Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още