Брой 123 (128), 27-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

27.06.12.01 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобританска фирма за мобилни радио решения, специализирана в радиочестотната комуникация за комуналния сектор, търси търговски представители (дистрибутори, представители и агенти), партньори за смесено предприятие и предлага подизпълнение.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.02 ПОЛША
Полски производител на висококачествена ензимна пудра за миене търси дистрибутори.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.03 ПОЛША
Полска инженерингова фирма е специализирана в сферата на електрониката, уредите и проектирането на машини, софтуерно програмиране, строителство, машинното, електронното, медицинското и продуктово инженерство. Фирмата предлага и търси реципрочно производство и предлага подизпълнение.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.04 ПОЛША
Полска инженерингова фирма, специализирана в изработването на завършени промишлени инсталации, тръби, резервоари и стоманени структури, предлага подизпълнение.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.05 ЧЕХИЯ
Чешка фирма, специализирана в изработката на бижута, бокали, калаени купи, чаши и комплекти за шах, търси дистрибутори.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.06 ЧЕХИЯ
Чешка фирма, специализирана в производството на стоманени резервоари с голяма вместимост и стоманени структури, търси агенти/представители и предлага подизпълнение.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.07 ИТАЛИЯ
Италианска фирма с повече от 30 годишен опит в производството на работни и защитни облекла опаковащи и почистващи продукти търси дистрибутори.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.08 АВСТРИЯ
Австрийска IT фирма предлага софтуерни, хардуерни и професионални услуги, както и научноизследователска и развойна дейност в областта на идентификацията, електронната самоличност, смарт карти, изчисления в облак и др. Фирмата се стреми да разшири пазарите си и търси сътрудничество със системни администратори, търговски и маркетинг експерти, технологични партньори и др. Фирмата предлага посреднически услуги, джойнт венчър и сливания. Фирмата изисква франчайз и логистичен опит и се интересува от придобиването на цялата фирма или част от нея.
Валидна до: 27/06/2013

27.06.12.09 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания от Великобритания предлага професионални редакционни услуги за бизнеса от всякакъв мащаб. Тя специализира в коригирането на  английски текст в сферата на бизнес терминологията. Компанията предлага подизпълнение.
Валидна до: 27/06/2013

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Украйна в БТПП
Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов обсъди на среща с извънредния и пълномощен посланик на Украйна в България Н.Пр. г-н Микола Балтажи и съветника към посолството Дмитри Исаченко развитието на двустранните икономически отношения Още
УЧАСТВАЙТЕ В ТОП 100 2012!
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
Директен достъп до нов интернет портал в полза на бизнеса
Интернет портал EСomGrid (Electronic Commerce Grid)-БТПП Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
GS1 България има удоволствието да Ви покани за участие във форум на 28.06.2012 г. сградата на БТПП, София
Превенция на разпространението на фалшиви лекарства Стандарти GS1 за автоматична идентификация в здравеопазването Още
Среща в БТПП с представители на Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни
ПОКАНА за участие на 2 юли 2012 г Още
СЪОБЩЕНИЯ
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Покана за представяне на предложения за информационни центрове на ЕК „Europe Direct“ 2013—2017 г.
Трети мандат на мрежата от информационни центрове за широката общественост „Europe Direct“ (Europe Direct Information Center) Още
Дунавска стратегия на ЕС
Посещение на комисарят по регионалната политика Хаан в Дунавския регион Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още