Брой 57 (2312), 24-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта


В Държавен вестник бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.в сила от 01.04.2021 г.

Удължава се периодът, за който се изплащат средства на работодателите за запазване на заетостта - средствата се изплащат за целия период или за част от периода от 1 април до 31 май 2021 г. (чл. 1, ал. 6). 

Има промяна в базата, спрямо която се тества условието за ползване на помощта, свързано с намаляване на приходите от продажби – по отношение на лицата, учредени преди 01.12.2019 г. намалението следва да е с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2019 г. (чл. 3, ал.1, т. 2, б. „а“ ). Аналогичен подход е възприет и по отношение създадени от общините определени организационно обособени структури (чл. 3, ал. 2, т. 1). 

С Преходни и заключителни разпоредби е посочено, че: 

  • Средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  • Заявленията за изплащане на средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Виж актуалния текст на ПМС № 151.

Източник: TiTA.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаден е Съвет “Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“ при БТПП
Инициатива на предприемачи и представители на научната общност, подкрепена от Палатата Още
Имате нужда от LEI код!
За фирмите и лицата, участващи на пазара с финансови инструменти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристическа борса "Вашата ваканция" 2021 - инициатива на Бургаската регионална туристическа асоциация
14 - 15 май 2021 г., Изложбен център „ФЛОРА“ , Бургас Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Как европейските компании могат да обслужват пазара на Северна Америка от Канада: CETA & CUSMA“
31 март 2021 г. 16:00 ч. СЕТ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
БИЗНЕС СРЕДА
Прием на документи за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”
Указания на Агенцията по заетостта Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта
Промяна в базата, спрямо която се тества условието за ползване на помощта Още
КОНКУРСИ
Конкурс за принос в науката „Питагор“ 2021 г.
Краен срок за подаване на предложения: 16 април 2021 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Правила, разпоредби и процедури, свързани с вноса на стоки във Виетнам
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти