Брой 57 (2312), 24-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Правила, разпоредби и процедури, свързани с вноса на стоки във Виетнам


Виетнам има сложна регулаторна уредба относно вноса на стоки в страната. Тя непрекъснато се променя. Често виетнамските власти издават с много кратко предизвестие известия и циркуляри, за да променят съществуващите разпоредби и процедури.

Някои от по-важните правила и разпоредби, които бизнесът трябва да знае, преди да започне своята бизнес дейност във Виетнам:

Забрани за внос от Виетнам

Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам не разрешава някои стоки да бъдат внасяни през границите на Виетнам. Някои от тези продукти са следните:

• Петролни масла;

• Употребявани автомобили и електроника;

• Списания и вестници;

• Употребявано производствено оборудване.

Препоръчва се, търговците да направят предварително проучване, за да получат гаранция, че продуктът, който възнамеряват да внасят, не е в забранителния списък.

Продукти със сложни разпоредби за внос

Някои продукти изискват от търговските фирми да спазват по-трудни правила и разпоредби, преди да могат да бъдат внесени. Следните продукти са известни като предизвикателство за вносителите:

• Телекомуникационни продукти;

• Храна за животни;

• Козметични продукти;

• Хранителни добавки.

Някои от тези продукти се нуждаят от допълнителен лиценз, който е трудно да се получи поради ограничения брой лицензи, които виетнамските власти дават. Въпреки това, в повечето случаи, въпреки че получаването на тези лицензи не е напълно невъзможно, обемът на работата, както и необходимото време, правят цялостния процес много сложен и продължителен. Може да се проточи много месеци.

Процедури за лицензиране на продукти за внос във Виетнам

Според виетнамското законодателство не е необходим лиценз, за да се стартира бизнес за внос в страната. Изисква се, обаче,  регистрация на бизнеса в местния Департамент за планиране и инвестиции. При започването на бизнес във Виетнам, трябва да се получи Инвестиционен сертификат. Ако, впоследствие, се наложи разширяване на бизнеса, необходимо е да се направи промяна в Инвестиционния сертификат, така че да се отрази правилно обхвата на бизнеса. Целият този процес може да отнеме от 4 до 6 месеца.

След като търговската фирма получи лиценз за внос на дадена стока, в много случаи продуктът трябва да бъде одобрен и от различни агенции. От вносителите се изисква да представят на виетнамските държавни агенции пълни списъци на съставките на продукта, използваните материали и различни технически документи.

За следните продукти се налага получаването на допълнителни разрешителни от виетнамските власти:

• Продукти, които трябва да се изнасят в контролирано количество, главно поради задължения, договорени в международни договори;

• Продукти, които могат да бъдат изнесени само в определена квота, определена от страната на вноса;

• Продукти, които изискват контрол на вноса, както е договорено в международните договори, които Виетнам е подписал;

• Индустриални взривни вещества и продукти, които се използват за производство на взривни вещества и химикали.

Наредбите, които трябва да се спазват при внос, са само една част от процеса. Има и други нормативни документи, с които всяка компания трябва да се съобразява във Виетнам. Те включват спазване на законите на страната, на стандартите за качество, безопасността на храните и други подобни правила, които са наложени от виетнамското правителство.

Мита върху вносните стоки

Продуктите, които преминават през виетнамската граница, като правило, подлежат на облагане с мито. Има обаче някои изключения. Те включват:

• Продукти, които преминават транзитно през страната;

• Продукти, изпратени в чужбина и произведени в зона за свободна търговия;

• Продукти, които се внасят в зоните за свободна търговия;

• Продукти, които се транспортират от една зона за свободна търговия в друга.

Някои стоки, внесени във Виетнам, са освободени от облагане с мита. Продуктите, на които се начисляват мита, включват стоки като минерали, луксозни стоки, скрап и горски продукти и др. Митата върху продукти като тези могат да варират от нула до четиридесет и пет процента.

Луксозни стоки, като например, козметични продукти, обикновено се облагат с високи вносни мита. Продуктите, които са свързани с производството, като машини, суровини и оперативни материали, обикновено са с много ниски мита или, в някои случаи, изобщо нямат мита.  

Произходът на продуктите също е фактор, който понякога може да повлияе върху изчисляването на митото за всеки внос.

Вносителите трябва да платят митата, преди да получат стоките. За да се гарантира плащането на правилния размер на митото, препоръчва се, фирмите да кандидатстват за получаване на тарифни решения преди вноса.

Данъци върху вносните стоки

Данъците върху вносните стоки варират в зависимост от продукта. Например, луксозните стоки се облагат с по-високи данъци, докато стоките, необходими за промишленото производство в страната, се облагат с по-ниски данъци или, в някои случаи, изобщо не се облагат.

Вносителите плащат следните данъци и такси, в зависимост от вида на стоката:

• Данък върху добавената стойност;

• Такса внос;

• Специален данък върху потреблението (акциз);

• Данък за опазване на околната среда.

За повечето продукти дължимият Данък върху добавената стойност е 10%. Някои стоки се облагат само с 5%, а други - въобще не се облагат.

Като цяло, има различни видове ставки на таксата върху вноса:

• Преференциални;

• Специални преференциални;

• Обикновени.

Преференциални такси върху вноса:

Тези ставки са приложими за продукти, произхождащи от държави,  които Виетнам признава, че отговарят на условията на „Най-облагодетелствана нация“.

Специални преференциални такси върху вноса:

Тези такси са приложими за продукти, които произхождат от страни, с които Виетнам има подписани специални споразумения или преференции по отношение на изчисляването на таксите върху вносните стоки. Например, страните от Европейския съюз могат да се ползват от по-ниски митнически ставки за отговарящи на изискванията продукти, произведени в Европейския съюз, поради Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам.

Обикновени такси върху вноса:

 Ако търговска фирма внася продукти от която и да е държава, за която Виетнам не признава статут на „Най-облагодетелствана нация“, или няма подписани специални споразумения или преференции по отношение на изчисляването на таксите върху вносните стоки, трябва да плати обикновената такса върху вноса.

Стоки, които са освободени от такси върху вноса

Някои стоки са освободени от такси върху вноса. Те са следните:

• Продукти, които временно се внасят;

• Стоки, които са изнесени в други страни, където се обработват, и след това отново се внасят във Виетнам. Така също и стоки, които са внесени, преработени във Виетнам и реекспортирани обратно по-късно;

• Продукти, които се внасят с цел образователни дейности и изследвания;

• Продукти, които се внасят като част от дълготрайни активи за инвестиционни проекти, чийто капитал се предоставя по линия на „Официална помощ за развитие“.

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаден е Съвет “Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България“ при БТПП
Инициатива на предприемачи и представители на научната общност, подкрепена от Палатата Още
Имате нужда от LEI код!
За фирмите и лицата, участващи на пазара с финансови инструменти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристическа борса "Вашата ваканция" 2021 - инициатива на Бургаската регионална туристическа асоциация
14 - 15 май 2021 г., Изложбен център „ФЛОРА“ , Бургас Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Как европейските компании могат да обслужват пазара на Северна Америка от Канада: CETA & CUSMA“
31 март 2021 г. 16:00 ч. СЕТ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
БИЗНЕС СРЕДА
Прием на документи за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”
Указания на Агенцията по заетостта Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта
Промяна в базата, спрямо която се тества условието за ползване на помощта Още
КОНКУРСИ
Конкурс за принос в науката „Питагор“ 2021 г.
Краен срок за подаване на предложения: 16 април 2021 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Правила, разпоредби и процедури, свързани с вноса на стоки във Виетнам
СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти