Брой 126 (131), 02-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Кипър на кормилото на ЕС


През втората половина на 2012 г. акцентът ще бъде поставен върху възстановяването на икономическия растеж и повишаването на ползата от единния пазар за хората.

Страната поема председателството на ЕС на 1 юли на фона на продължаващи опасения във връзка с бавното темпо на икономическото възстановяване и кризата със суверенните дългове в еврозоната.

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в подкрепа на тези цели.

Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя средносрочните приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността.

По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения.

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади хора.

Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на европейското население.

Свързване на Европа

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар.

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите.

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските ресурси.

Управление на европейските граници

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги мащабна имиграция в Европа.

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство.

Връзки по темата

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участвайте в класациите „Топ 100 – 2012”
Публикувахте ли вече годишния си финансов отчет? Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Самооценката на администрацията и бизнес средата
Повечето международни и национални изследвания показват липса на значителни реформи в условията за правене на бизнес Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кипър на кормилото на ЕС
През втората половина на 2012 г. акцентът ще бъде поставен върху възстановяването на икономическия растеж и повишаването на ползата от единния пазар за хората Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Внос на хранителни продукти в Куба
От месец юни Куба въвежда мито за всички пътуващи, които внасят хранителни продукти Още
Ръководство за инвеститори в Молдова
Представени са най-важните стъпки за започване на земеделски бизнес, регистриране на фирма, персонал и трудово право Още