Брой 240 (497), 10-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора


ЕС предлага насоки, които да гарантират, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост.

Младежите, които започват стажове, за да подобрят перспективите си за професионална реализация, ще могат да получават по-добро обучение съгласно насоките, изготвени от Европейската комисия.

Целта на тази рамка е да се гарантира, че стажовете – които помагат на младите хора да получат умения и опит, необходими на трудовия пазар – предоставят висококачествено обучение и подходящи условия на труд.

Справяне с безработицата в ЕС

В цяла Европа 5,7 милиона души на възраст под 25 години са безработни. Скорошно проучване показва, че почти половината от анкетираните млади хора са участвали в програми за стаж, но въпреки това една трета от тези програми не са отговаряли на стандартите. Някои работодатели, например, не са предлагали заплащане или възможност за придобиване на умения от значение.

Целта на рамката е да гарантира, че работодателите предварително посочват ясно подробностите за стажа, включително заплащането, условията на труд и наблюдение от по-опитни колеги – и че спазват правилата на ЕС за работното време и правото на отпуск. С нея също така стажовете се ограничават до максимум 6 месеца.

Надеждата е, че благодарение на тези насоки повече млади хора ще бъдат насърчени да се обучават в чужбина, като се възползват от еднакви стандарти в целия ЕС.

Гаранцията на ЕС за младежта

Стажовете са част от Гаранцията за младежта, чиято цел е да гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават предложение за качествена работа, стаж или възможност да продължат образованието си до четири месеца след като са завършили образование или са загубили работата си.

Страните от ЕС се насърчават да приемат рамката колкото е възможно по-скоро, за да помогнат на младите хора и да подобрят техните шансове за намиране на постоянна работа.

Гаранция за младежта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Чешкият вицепремиер Мартин Пецина откри бизнес форум в БТПП
Миграционният контрол и сигурността на границите бяха сред темите на форума Още
Покана за участие в кръгла маса на тема: "Оценката на интелектуалния труд в България"
12 декември 2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Палатата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР не приема част от промените в Закона за управление на отпадъците
Очакват да се породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват отпадъци Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум Франция – Югоизточна Европа
Букурещ, 11-12 февруари 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Гласувано бе данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
В резултат се очаква да намалее регулаторна тежест за бизнеса Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора
Целта е да се гарантира, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH