Брой 240 (497), 10-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене на Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв. В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет не могат да поемат нов държавен дълг повече от регламентираното в Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен този дълг може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. при условие за последваща ратификация. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, беше записано още в бюджета. Депутатите решиха още паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, да остават изцяло в заведението и да могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

Годишният размер на държавната субсидия на партиите за един получен действителен глас за 2014 г. е 11 лв., реши на второ четене парламентът, приемайки разпоредба от проектобюджета на 2014 г.

Данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година, гласува парламентът. Това ще стане с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в резултат на приети на второ четене текстове за закона за държавния бюджет за догодина. В доходите няма да се включват допълнителното месечно възнаграждение за професионален стаж и професионален опит за същата година, дописаха депутатите, след извънредно заседание на работна група. Беше отхвърлено предложението на бившия зам-финансов министър в кабинета "Борисов" Владислав Горанов НС да определи, че придобитите доходи не трябва да превишават 12 пъти минималната работна заплата за месец декември на съответната година, тъй като е възможно размерът й да се променя неколкократно през годината. Връщането на налога ще стане през 2015 г. Условие също е работниците и служителите цяла година да не са получавали други доходи, освен най-ниското възнаграждение за страната.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Чешкият вицепремиер Мартин Пецина откри бизнес форум в БТПП
Миграционният контрол и сигурността на границите бяха сред темите на форума Още
Покана за участие в кръгла маса на тема: "Оценката на интелектуалния труд в България"
12 декември 2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Палатата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР не приема част от промените в Закона за управление на отпадъците
Очакват да се породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват отпадъци Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум Франция – Югоизточна Европа
Букурещ, 11-12 февруари 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Гласувано бе данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
В резултат се очаква да намалее регулаторна тежест за бизнеса Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора
Целта е да се гарантира, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH