Брой 131 (641), 11-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци


ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци в опит да превърне европейската икономика в икономика, в която нищо не се изхвърля, и да подпомогне устойчивия растеж.

Съгласно новите цели европейските страни ще:

 • забранят заравянето в депа на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. нататък;
 • рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.;
 • намалят морските и хранителните отпадъци.

Очакваните ползи включват:

 • икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на въглероден диоксид;
 • по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси;
 • 580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците.

Повторна употреба, ремонт и рециклиране

ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната употреба, ремонтът и рециклирането на материали са обичайна практика — а не добиването на суровини, които се използват веднъж и след това се изхвърлят.

През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да бъдат използвани отново или рециклирани, са били заровени в депа или изгорени. Максималното оползотворяване на нашите ресурси може да доведе до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на зависимостта ни от все по-оскъдни и по-скъпи суровини.

Като част от плановете може да бъде определена нова цел за подобряване на производителността на ресурсите — отношението между брутния вътрешен продукт и потреблението на суровини на дадена икономика.

Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места

Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са:

 • проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни, подобрявани и рециклирани;
 • създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на по-ефективни производствени процеси;
 • намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за рециклиране;
 • предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците;
 • превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии.

Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за европейските граждани, както и на по-трайни продукти. Същевременно се очаква разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния оборот.

Тези предложения са съпроводени от поредица от инициативи на ЕС за реализиране на възможностите за растеж и заетост, свързани с постигането на по-екологична икономика, и за повишаване на екологосъобразността на новите сгради.

Съобщение за медиите: по-високи цели за рециклиране

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в юлската сесия на ЕИСК в Брюксел
Европейският икономически и социален комитет прие становище, с което настоява новите европейски лидери да предприемат действия за по-силна Европа Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Силистренската търговско-промишлена палата в подкрепа на каузата за трети мост над Дунав при Силистра - Кълъраш
Бизнесът и неправителствените организации от област Силистра в общо становище подкрепят построяването на новото съоръжение Още
Семинар в Пловдив за подготовка на успешни проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Сайт предлага безплатни консултации за осъществяване на бизнес в Дания
Процедури, правила, регистрации на чуждестранни компании в Дания Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДНСК внедрява две електронни услуги
Гражданите и бизнесът ще могат да подават заявления по електронен път Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
УниКредит Булбанк подписа споразумение с ЕИФ за финансиране на микро предприятия
Финансиране, особено на предприемачи, които срещат затруднения в кредитирането от страна на традиционни банкови източници Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на потребителите
Потребителят ще може да се откаже от договор от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци
По-екологична икономика и повишена екологосъобразност на новите сгради Още