Брой 131 (641), 11-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Семинар в Пловдив за подготовка на успешни проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подготовката на успешни проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) бе разяснена на семинар в Търговско-промишлена камара - Пловдив.

Семинарът бе предназначен за потенциалните бенефициенти по Програмата. Лекторите Д. Велева - ръководител на консултантския екип към  Камарата, и И. Марковска - гл. експерт от Министерство на земеделието и храните, запознаха участниците с основните приоритети и мерки на ПРСР.

Програмата осигурява много добро финансиране за различни дейности, свързани със стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони; повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони, преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти; хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство; възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите; насърчаване на ефективното използване на ресурсите и насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони.

Семинарът премина при изключителен интерес. Бяха проведени индивидуални консултации с конкретни интереси към подготовка на проектни предложения.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в юлската сесия на ЕИСК в Брюксел
Европейският икономически и социален комитет прие становище, с което настоява новите европейски лидери да предприемат действия за по-силна Европа Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Силистренската търговско-промишлена палата в подкрепа на каузата за трети мост над Дунав при Силистра - Кълъраш
Бизнесът и неправителствените организации от област Силистра в общо становище подкрепят построяването на новото съоръжение Още
Семинар в Пловдив за подготовка на успешни проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Сайт предлага безплатни консултации за осъществяване на бизнес в Дания
Процедури, правила, регистрации на чуждестранни компании в Дания Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДНСК внедрява две електронни услуги
Гражданите и бизнесът ще могат да подават заявления по електронен път Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
УниКредит Булбанк подписа споразумение с ЕИФ за финансиране на микро предприятия
Финансиране, особено на предприемачи, които срещат затруднения в кредитирането от страна на традиционни банкови източници Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на потребителите
Потребителят ще може да се откаже от договор от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци
По-екологична икономика и повишена екологосъобразност на новите сгради Още