Брой 48 (808), 12-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия приветства публикуването на преговорните позиции на ЕС по Многостранното споразумение за търговия с услуги


Съветът на ЕС взе решение да публикува преговорните позиции на ЕС за Многостранното споразумение за търговия с услуги.

Сесилия Малстрьом, европейски комисар по търговията, заяви : Радвам се, че правителствата в ЕС одобриха предложението ми мандатът за водене на преговори за Споразумението по търговията с услуги (TiSA) да стане публичен. Това е още един израз на ангажимента ни за по-голяма прозрачност на търговските преговори на ЕС. Гражданите ще могат сами да се уверят, че при преговорите за TiSA ЕС защитава обществените услуги, запазва правото на регулация на всички равнища на управление и гарантира, че можем да поддържаме стандартите на  най-високо ниво. Това споразумение е важно за всички нас, защото ЕС е най-големият износител на услуги в света, осигуряващ десетки милиони работни места в този сектор на цялата територия на Европа. Нашата цел е да направим износа на услуги по-лесен за фирмите от ЕС, а това ще допринесе за постигането на растеж и осигуряването на работни места тук, в Европейския съюз.

Многостранното споразумение за търговия с услуги е търговско споразумение, по което в момента водят преговори 24 страни-членки на Световната търговска организация (СТО), включително ЕС. Взети заедно, тези страни представляват 70% от световната търговия с услуги.

Преговорните позиции на ЕС можете да намерите на адрес: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/en/pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
Срещи на високо равнище в Сърбия
Представители на бизнес организации, сред които председателят на БТПП, придружават държавния глава Росен Плевнелиев в официалната му визита в Сърбия Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Монографията на Васил Тодоров „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“
Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, 19 март 2015 г., София Хотел Балкан
Организатор: Индустриален клъстер Средногорие Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно
Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване на административната тежест на законодателството… Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
В същия срок трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
Държавата да подпомага при бедствия само най-бедните, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства публикуването на преговорните позиции на ЕС по Многостранното споразумение за търговия с услуги
Целта е по-лесен износ на услуги за фирмите от ЕС Още