Брой 48 (808), 12-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, 19 март 2015 г., София Хотел Балкан


Втората годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“ ще се проведе на 19 март 2015 г. в София Хотел Балкан. Организатор на форума е Индустриален клъстер Средногорие. 

Конференцията ще постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, ще бъдат разгледани  възможности, чрез които могат да бъдат създавани и внедрявани иновативни продукти и решения в компаниите. Ще бъдат представени начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на  иновациите и предприемаческото мислене.

По време на конференцията ще бъде разгледана същността на процеса по превръщането на една иновационна идея в реалност и ще бъдат обсъдени вариантите за реализиране на взаимноизгодно сътрудничество между бизнеса и институциите с оглед стимулиране на предприемачеството и използването на R&D.  

Повече информация: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Срещи на високо равнище в Сърбия
Представители на бизнес организации, сред които председателят на БТПП, придружават държавния глава Росен Плевнелиев в официалната му визита в Сърбия Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Монографията на Васил Тодоров „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“
Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, 19 март 2015 г., София Хотел Балкан
Организатор: Индустриален клъстер Средногорие Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно
Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване на административната тежест на законодателството… Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
В същия срок трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
Държавата да подпомага при бедствия само най-бедните, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства публикуването на преговорните позиции на ЕС по Многостранното споразумение за търговия с услуги
Целта е по-лесен износ на услуги за фирмите от ЕС Още