Брой 48 (808), 12-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ

Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно


Намалението на административните тежести в периода от 2012 г. досега е спестявало на бизнеса средно по около 238,5 млн. лв. годишно. Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест на законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски директиви. Докладът беше разгледан на днешното правителствено заседание.

Мерките в плана са свързани с въвеждане на възможности за подаване на сведения по електронен и мрежов път, събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса, премахване на задължения, разработване на инструкции, опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

От планираните 167 мерки изпълнените са 104 (62%). С тях е постигнато намаление с 15,7% от очакваното 20-процентно намаление на административните тежести. Сред най-важните реализирани мерки са създаването на възможност за подаване на различни документи по електронен път в НАП, МОСВ, Главна инспекция по труда, стартирането на Електронния регистър на болничните листове, който предстои да добави още функционалности от полза за бизнеса до края на годината, премахването от Кодекса за социално осигуряване на задължение за дублиращо се подаване от страна на бизнеса в банките на платежни документи и декларации за внесени осигурителни вноски върху трудови възнаграждения, разработването на ръководства за потребителите, указания и насоки на достъпен за тях език и др. За неизпълнените мерки са определени нови срокове.

С друго решение бяха актуализирани съставът и задачите на междуведомствената работна група за изпълнение на ангажиментите по програмата на Европейската комисия за намаляване на административния законов товар. Промените са свързани с необходимостта от отразяване на новата структура на Министерския съвет и създаването на условия за продължаване работата на национално ниво в областта на намаляване на административната тежест изготвянето, приемането и изпълнението на трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса (2015-2017 г.), заложен като мярка в Програмата на правителството.

НОВИНИ ОТ БТПП
Срещи на високо равнище в Сърбия
Представители на бизнес организации, сред които председателят на БТПП, придружават държавния глава Росен Плевнелиев в официалната му визита в Сърбия Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Монографията на Васил Тодоров „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“
Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, 19 март 2015 г., София Хотел Балкан
Организатор: Индустриален клъстер Средногорие Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно
Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване на административната тежест на законодателството… Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
В същия срок трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
Държавата да подпомага при бедствия само най-бедните, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства публикуването на преговорните позиции на ЕС по Многостранното споразумение за търговия с услуги
Целта е по-лесен износ на услуги за фирмите от ЕС Още