Брой 158 (163), 15-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013


Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013. Ежегодната награда отличава и дава признание на градове, които са отдадени на идеята да осигурят достъпна среда за всички, особено на хората с увреждания. Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери.

Право на участие в конкурса имат градовете с население не по-малко от 50 000 жители. Те могат да подадат своите заявления за участие до 5 септември 2012 г. на английски, френски или немски език на адрес: http://ec.europa.eu/justice/access-city. Градовете-кандидати ще се оценяват за техния интегриран подход в четири ключови области: застроена околна среда и обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура; информация и комуникации, включително нови технологии и обществено достъпни съоръжения и услуги. Подборът ще се проведе на два етапа - предварителен на национално равнище и краен на европейско равнище. Журито на конкурса, съставено от експерти по достъпност, ще избере четирима финалисти измежду номинираните, които ще участват в церемонията по награждаване в Брюксел.

Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. Със застаряването на нашето общество броят на хората с увреждания или на тези със затруднена подвижност нараства с всеки изминал ден. Осигуряването на достъпност на тези хора носи икономически и социални ползи и допринася за устойчивостта и целостта на градската среда. В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността е един от стълбовете на Стратегията на Европейския съюз за уврежданията 2010-2020 г., която има за цел създаването на Европа без бариери за всички.

Повече информация за наградата „Достъпен град“: http://ec.europa.eu/justice/access-city

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента
В новия си състав тристранният съвет трябва да разгледа основополагащи документи Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
67% от предприятията в пивоварната индустрия са с технологични иновации
Иновативни подходи повишават антиоксидантното съдържание в кехлибарената напитка Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Обратното начисляване на ДДС е механизъм, насочен срещу данъчните измами
Данъчно задължен е получателят по доставката - той начислява данъка с протокол, включва този данък в дневника на покупките и ползва данъчен кредит Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Производителите на памук получават държавна помощ de minimis
Размерът на помощта е до 580 лв. на хектар - за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013