Брой 158 (163), 15-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Производителите на памук получават държавна помощ de minimis


Кандидатите могат да подават заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” oт днес, 15 август до 28 септември 2012 г. Документи ще се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Държавната помощ, в размер до 580 лв. на хектар, е за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук. Средствата ще бъдат изплатени до 29 октомври 2012 г.

Помощта се предоставя на земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. По схемата се подпомагат фермери, които нямат задължения към ДФЗ, държавния бюджет или Държавния поземлен фонд. Помощта de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 г. – 2012 г.).

Подробности  за условията и изискванията за подпомагане могат да се получат на място или по телефона в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Информация ще бъде предоставяна и на телефон 02/81 87 316, дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента
В новия си състав тристранният съвет трябва да разгледа основополагащи документи Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
67% от предприятията в пивоварната индустрия са с технологични иновации
Иновативни подходи повишават антиоксидантното съдържание в кехлибарената напитка Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Обратното начисляване на ДДС е механизъм, насочен срещу данъчните измами
Данъчно задължен е получателят по доставката - той начислява данъка с протокол, включва този данък в дневника на покупките и ползва данъчен кредит Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Производителите на памук получават държавна помощ de minimis
Размерът на помощта е до 580 лв. на хектар - за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013