Брой 158 (163), 15-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента


БТПП счита, че НСТС, вече в новия си състав, трябва да започне работа от основополагащите документи, които са важни за цялата икономика и за социалната политика на страната. На първо място преглед на изпълнението на икономическата програма на ГЕРБ, с която тя спечели изборите, както и изпълнението на т.нар. Антикризисни мерки (59 плюс една). Тези мерки бяха формулирани от участниците в НСТС, с огромно усилие и напрежение, в продължение на един значителен период от време. По наша предварителна информация в антикризисните мерки има значително по-добро изпълнение, отколкото в икономическата програма на ГЕРБ. Палатата счита, че сега е добре да се направи един преглед, докато мандатът все още не е изтекъл. Така ще могат да бъдат положени усилия до края на този мандат, възможно най-голяма част от тези обещания, поети пред избирателите, да бъдат изпълнени, а не да се чака идването на изборите.

Що се отнася до Бюджет 2013, БТПП ще подкрепи усилията на Правителството, да не се повишават основните данъчни ставки - особено за корпоративния данък и за доходите на физическите лица. Ще подкрепим разходната част на бюджета да бъде запазена, ако може при балансиран бюджет, но в никакъв случай да не надхвърля 3% дефицит на бюджета. Също така ще подкрепим запазването на равнището на преразпределение на общите бюджетни разходи по КФП спрямо БВП около 35%. Радваме се, че голяма част от инфраструктурните проекти се изпълняват в срок и това ще има положителен ефект.

Бихме желали бюджетът да осигури ускоряването на реформите в секторите, по които България търпи критики. Това са – правосъдие, вътрешен ред.

Ще настояваме да се направи един сериозен преглед на изхарчените средства до сега и да се предвидят необходимите средства. В най-скоро време да се реализира обещанието за електронното правителство, което без съмнение ще окаже положително въздействие и върху степента, в  която България е критикувана за корупция.

Ще се постараем в бюджета и въобще в мерките по неговото изпълнение, да видим стъпки от Правителството към реформи в бизнес средата, ориентирани към възстановяване на икономическия растеж, включително по-нататъшно ускоряване  възстановяването на данъчния кредит по ДДС.

Що се отнася до намерението за намаляване на ДДС като цяло или за въвеждане на диференцирани ставки за определени продукти, оценката на нашите експерти е, че това ще бъде прибързано в сегашните условия.

В сферата на социалните разходи, ако все пак при формирането на бюджета се намерят някакви резерви и възможности, Палатата не възразява да се даде допустимо увеличение на пенсиите, като се започне от най-уязвимата част на пенсионерите с най-ниските доходи и се върви до където средствата позволяват.

БТПП също така счита, че ако има и се намерят резерви в бюджета, е крайно време да се пристъпи към намаляване на данъка върху печалбата на ЕТ от 15% на 10% и успоредно с това се отмени данъка върху дивидентите. Това ще бъде добра предпоставка за изсветляване на дейността на фирмите и стимул за много фирми да показват именно в България своите печалби и да разпределят дивиденти в България, което косвено ще подпомогне отново бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента
В новия си състав тристранният съвет трябва да разгледа основополагащи документи Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
67% от предприятията в пивоварната индустрия са с технологични иновации
Иновативни подходи повишават антиоксидантното съдържание в кехлибарената напитка Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Обратното начисляване на ДДС е механизъм, насочен срещу данъчните измами
Данъчно задължен е получателят по доставката - той начислява данъка с протокол, включва този данък в дневника на покупките и ползва данъчен кредит Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Производителите на памук получават държавна помощ de minimis
Размерът на помощта е до 580 лв. на хектар - за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013