Брой 158 (163), 15-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


В периода 11 – 27 септември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират девет въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

График на обучението  ТУК

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие чрез Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Заявяване на участие на e-mail: marketing@benchmark.bg.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел.: (02) 962 53 96.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента
В новия си състав тристранният съвет трябва да разгледа основополагащи документи Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
67% от предприятията в пивоварната индустрия са с технологични иновации
Иновативни подходи повишават антиоксидантното съдържание в кехлибарената напитка Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите: Обратното начисляване на ДДС е механизъм, насочен срещу данъчните измами
Данъчно задължен е получателят по доставката - той начислява данъка с протокол, включва този данък в дневника на покупките и ползва данъчен кредит Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Производителите на памук получават държавна помощ de minimis
Размерът на помощта е до 580 лв. на хектар - за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град” 2013