Брой 52 (1064), 16-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предприема действия в подкрепа на стоманодобивната промишленост


Европейската комисия (ЕК) представи предложения в подкрепа на европейската стоманодобивна промишленост,  която е изправена пред сериозни предизвикателства, произтичащи от световния свръхкапацитет, драстичното увеличение на износа и безпрецедентната вълна от нелоялни търговски практики. Сред предложените мерки са ускоряване на процедурата по приемане на антидъмпингови мерки, нова система за предварителен надзор в сектора на стоманените продукти, модернизиране на стоманодобивната промишленост чрез инвестиции в хората, преразглеждане на системата за търговия с емисии, преработени правила за държавна помощ, и други.

Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Трябва да помогнем на стоманодобивната промишленост и други енергоемки промишлени отрасли да се приспособят, да правят нововъведения и да се конкурират въз основа на качество, авангардни технологии, ефективно производство и висококвалифицирана работна ръка. Достигнали сме рекордно равнище на антидъмпингови мерки за продукти от стомана и Комисията е решена да възстанови равнопоставените условия на конкуренция в световен мащаб. Ще предприемем стъпки за по-нататъшното рационализиране на нашите процедури, но държавите членки също трябва да действат съвместно и неотложно да приемат нашето законодателно предложение за модернизиране на инструментите на ЕС за търговска защита и за превръщане на по-справедливата търговия в реалност.“

Повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Единственото изложение за сигурност в България – SECURITY EXPO, отвори врати
Иновативни продукти и услуги, новости в областта на обществената и частната сигурност, сигурността на дигиталните технологии Още
Нови членове на Палатата
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Рекорден стокообмен с Румъния за 2015 г.
Реален показател за отличните двустранни търговско-икономически отношения Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: 3,276 млн. са икономически активните лица в България
Безработните през миналата година са 305 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
Във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предприема действия в подкрепа на стоманодобивната промишленост
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ролята на жените в развитието на Дунавския регион: международна конференция в София на 18 март
Възможностите, които предоставя Дунавската стратегия за развитие на региона – сред основните теми на форума Още