Брой 52 (1064), 16-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: 3,276 млн. са икономически активните лица в България


3,276 млн. са икономически активните лица в България на възраст 15 и 64 навършени години. Това е 69,3% от населението на същата възраст, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2015 г.  В сравнение с предходната година коефициентът на икономическа активност се покачва с 0,3 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е малко над 3 млн., което е 49,1 на сто от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица в тази възраст са 2,973 млн. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62,9%, съответно 65,9% за мъжете и 59,8% за жените.

Малко над 67 процента от населението на възраст между 20 и 64 навършени години имат работа. Данните на статистиката показват, че това е с 2 процентни пункта спрямо година по-рано. При мъжете е отчетен ръст от 2,3 процентни пункта, а при жените – 1,8 процентни пункта, достигайки съответно до 70,4 и 63,8 на сто.

При възрастовата група 55-64 навършени години са заети 53% от лицата. В сравнение с година по-рано коефициентът отбелязва повишение с 3 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 2,3 процентни пункта, а при жените - с 3,5 процентни пункта.

За периода безработните са 305 100 души, от които 174 200 са мъже, а 130 900 са жени. Това е с 2,3 процентни пункта по-малко спрямо предходната година и достига 9,1 процента. Понижението е по-ясно изразени при мъжете, отколкото при жените, сочат данните на НСИ.

21,6 на сто от лицата на възраст 15 -24 навършени години са безработни, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години – 14,4%. В сравнение с 2014 г. тези коефициенти намаляват съответно с 2,2 и 3,3 процентни пункта.

Тези, които не са започнали работа една или повече години, са 187 000 или 61,3% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 5,6%, като за мъжете той е 6,1 на сто, а за жените – 5%.

Икономически неактивните лица на възраст между 15 и 64 навършени години са 1,450 млн. души, от които 639 500 са мъже, а 811 000 – жени.

Данните на статистиката сочат, че обезкуражените лица в тази възрастова група са 170 000.

От лицата на възраст между 18 и 24 години 13,4 процента са напуснали рано образованието си. От друга страната делът на завършилите висше образование на възраст 30-34 години е 32,1 процента.

НОВИНИ ОТ БТПП
Единственото изложение за сигурност в България – SECURITY EXPO, отвори врати
Иновативни продукти и услуги, новости в областта на обществената и частната сигурност, сигурността на дигиталните технологии Още
Нови членове на Палатата
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Рекорден стокообмен с Румъния за 2015 г.
Реален показател за отличните двустранни търговско-икономически отношения Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: 3,276 млн. са икономически активните лица в България
Безработните през миналата година са 305 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
Във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предприема действия в подкрепа на стоманодобивната промишленост
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ролята на жените в развитието на Дунавския регион: международна конференция в София на 18 март
Възможностите, които предоставя Дунавската стратегия за развитие на региона – сред основните теми на форума Още