Брой 52 (1064), 16-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020


На 30 март 2016 г. в хотел Хилтън София, гр. София ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020, която ще бъде отворена в периода от 5 април до 13 май 2016 г. 

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции.

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят електронен  регистрационен формуляр за участие (http://goo.gl/forms/NCYgKNr3qg). За участие се допускат максимум до двама представители от дадена институция/организация. При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена!

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод за въпроси и дискусии.

Всички, които желаят да участват като партньори в проектите във втората покана за предложения и да получат индивидуална консултация от представителите на Съвместния секретариат в рамките на информационния ден следва да:

1. попълнят електронния регистрационен формуляр за участие в събитието 

2. се регистрират на интернет страницата на програмата на: http://www.interregeurope.eu/account/registration/index/

3. опишат своята проектна идея и да поискат консултация на информационния ден. Потвърждение за провеждане на индивидуална консултация се изпраща от Съвместния секретариат до кандидатите. 

Преди изпращане на проектната идея се препоръчва извършване на самооценка, чрез попълване на следната форма: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/.

За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към:

Ирина Рангелова, държавен експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: IRangelova@mrrb.government.bg. 

Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 697, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg

Допълнителна информация относно програмата за сътрудничество и изискванията за разработване на проектните предложения, база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори, форма за подпомагане на кандидатите във втората покана (Assistance to applicants for second call) и списък на управляващите органи на програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“ и на институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, които може да издават писма за подкрепа на българските партньори може да намерите на електронната страница на програмата.

Дневен ред за информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

НОВИНИ ОТ БТПП
Единственото изложение за сигурност в България – SECURITY EXPO, отвори врати
Иновативни продукти и услуги, новости в областта на обществената и частната сигурност, сигурността на дигиталните технологии Още
Нови членове на Палатата
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Рекорден стокообмен с Румъния за 2015 г.
Реален показател за отличните двустранни търговско-икономически отношения Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: 3,276 млн. са икономически активните лица в България
Безработните през миналата година са 305 хиляди Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020
Във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предприема действия в подкрепа на стоманодобивната промишленост
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ролята на жените в развитието на Дунавския регион: международна конференция в София на 18 март
Възможностите, които предоставя Дунавската стратегия за развитие на региона – сред основните теми на форума Още