Брой 12 (269), 17-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на ЕК относно правилата на ЕС за Биологични храни и напитки


Строги правила на ЕС за биологичните храни и напитки имат за цел да укрепят доверието на потребителите и да насърчат производителите на биологични селскостопански продукти в Европа и грижите, които те полагат за земята, биоразнообразието и високите стандарти за защита на животните.

Понастоящем около 2 % от храните, купувани от потребителите в ЕС, са сертифицирани като биологични, а биологичните стопанства наброяват 200 000, което е 2 % от общия брой на стопанствата.

Комисията търси начини за подобряване на правилата за биологичното производство в ЕС и за допълнително насърчаване на търсенето. Като част от този процес, бихме искали да научим вашето мнение относно:

  • опростяване на правилата без понижаване на стандартите;
  • избягване на случайното попадане в биологичната хранителна верига на генетично модифицирани организми (ГМО), които са забранени съгласно правилата;
  • насърчаване на биологичното производство чрез правила за етикетирането, особено по отношение на задължителната употреба на европейското лого върху всички биологични продукти, произведени в ЕС;
  • по-строг контрол за предотвратяване на измамите;
  • преодоляване на недостатъците в настоящите правила за вноса.

Онлайн консултацията ще продължи до 10 април 2013 г. Получените коментари ще послужат при вземането на решения относно следващите етапи на процеса. Комисията планира да представи своите предложения за изменение на правилата в края на 2013 г.

Понастоящем храните могат да бъдат признати за биологични само ако поне 95 % от техните селскостопански съставки са произведени по биологичен начин. При този вид производство се набляга на опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Фермерите трябва да избягват или драстично да намалят използваните от тях синтетични химикали под формата на торове, пестициди, добавки и лекарства.

За признаването на вносни храни за биологични е необходимо правилата за биологично производство и сертифициращите органи на страната вносител да бъдат признати за еквивалентни на стандартите на Съюза.

Когато използват логото на ЕС за биологични продукти, производителите трябва също да посочат номера на сертифициращия орган и имената на производителя, преработвателя или разпространителя, който последен е обработвал продукта. Заедно с логото на ЕС могат да се използват и национални сертификационни знаци.

Повече за биологичното селско стопанство в ЕС
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Палатата бе представена нова система за използване на свободни капацитети в търговията и услугите
Преимуществата на системата са нови клиенти, намалени разходи, безлихвени оборотни средства Още
Заместник-председателят на БТПП участва е пленарна сесия на ЕИСК
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Чън Би-хо с почетното отличие "Доктор Хонорис Кауза" на БАН
Той е първият дипломат, който се присъединява към академичното семейство на Българската академия на науките Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Министерството на финансите предлага промени в ЗДДС за облекчаване на бизнеса
Усъвършенстват се разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обсъжда се промяна в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули
Ускоряват се процедурите за монтаж на фотоволтаични модули Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Безработицата през декември достигна 11,4% по данни на АЗ
В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставките по ДДС в Чехия и Кипър
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно правилата на ЕС за Биологични храни и напитки
Целта е да се намери най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа Още