Брой 12 (269), 17-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В Палатата бе представена нова система за използване на свободни капацитети в търговията и услугите


Лъчезар Думанов, директор на „Бартерклуб България” ООД, посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

По време на разговора, гостът представи работеща система за клиринг на дружеството, чрез която бизнесите монетизират свободните си капацитети, в това число залежали стоки, неуползотворено време и др.

Подчертано бе, че „Бартерклуб България” е B2B мрежа, в която малки и средни фирми купуват и продават, без да се разплащат с пари. За разплащане се използва Бартерлев, условна парична единица приравнена по стойност към лева, която служи за отчитане на покупките и продажбите. Всяка фирма има възможност да си открие сметка в Бартерлева. Така се трансформират непродадените  стоки и услуги в нови обороти и се достига до нови клиенти.

По този начин, непродадени стоки, услуги и време (свободни капацитети и нисколиквидни активи) могат да бъдат трансформирани в Бартерлева, с които фирмите да посрещат свои разходи. Изтъкнати бяха преимуществата на системата: нови клиенти; намалени разходи; безлихвени оборотни средства.

Възникването и прилагането на подобна система е започнало още през 30-те години на миналия век и е намерило широко развитие в целия свят. Като примери бяха посочени: Швейцария, където 75 000 фирми използват системата; Турция – 10 000 фирми и др.

„Бартерклуб България” ООД   е създадено през 2011 г. и към момента има около 200 члена от различни сфери на бизнеса. Дружеството е член на Световната асоциация за реципрочна търговия „IRTA”, основана през 1979 г. Статистиката е показала, че през последните години компаниите - членки на IRTA, с помощта на модерната бартер търговия, са дали възможност на над 500 000 фирми от целия свят да пласират своя неизползван капацитет от продукти и услуги.

Председателят на Палатата представи пред госта дейностите, осъществявани от Палатата, и услугите, които предоставя на българските предприемачи, насочени към подпомагане и защита на интересите им. Изразена бе позицията, че Палатата е готова да съдейства за развитието на нови услуги и да предоставя нови възможности на своите членове, когато те са полезни за тях и ще окажат положително въздействие за подобряване на работата и финансовото им състояние. В тази посока бяха дискутирани въпроси, свързани с осъществяване на бъдещо сътрудничество по темата, с цел намиране на най-подходящи форми за нейното развитие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Палатата бе представена нова система за използване на свободни капацитети в търговията и услугите
Преимуществата на системата са нови клиенти, намалени разходи, безлихвени оборотни средства Още
Заместник-председателят на БТПП участва е пленарна сесия на ЕИСК
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Чън Би-хо с почетното отличие "Доктор Хонорис Кауза" на БАН
Той е първият дипломат, който се присъединява към академичното семейство на Българската академия на науките Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Министерството на финансите предлага промени в ЗДДС за облекчаване на бизнеса
Усъвършенстват се разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обсъжда се промяна в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули
Ускоряват се процедурите за монтаж на фотоволтаични модули Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Безработицата през декември достигна 11,4% по данни на АЗ
В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставките по ДДС в Чехия и Кипър
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно правилата на ЕС за Биологични храни и напитки
Целта е да се намери най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа Още