Брой 12 (269), 17-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Министерството на финансите предлага промени в ЗДДС за облекчаване на бизнеса


Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като със заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнение в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Създават се ясни разпоредби и се прецизират текстовете с цел елиминиране на двойно предоставяне на едни и същи данни на НАП от доставчици и получатели на течни горива. Въвеждат се изключения за  лицата, които предават данни  на НАП чрез дистанционна връзка с фискалните устройства, да не предават същите данни и по Интернет, както и данните, за които НАП ще получава информация по служебен ред от Агенция "Митници".

От задължението да подават данни на НАП по Интернет се освобождават крайните потребители - получатели по доставки на течни горива

Друго облекчение за бизнеса е предложението да отпадне задължението за регистрация на сервизните фирми, обслужващи фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност,  в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Регистърът на сервизните фирми ще се води от Българският институт по метрология.

Предложенията за промени са свързани и с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Предложенията ще доведат до намаляване разходите на бизнеса по отчитане продажбите в търговските обекти, както и ще създадат правна сигурност за данъчно задължените лица използващи съвременни компютърни системи за управление на търговската дейност.

Предвижда се предложените със законопроекта промени да влязат в сила от 1 април 2013 година.

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и мотивите към него може да видите тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Палатата бе представена нова система за използване на свободни капацитети в търговията и услугите
Преимуществата на системата са нови клиенти, намалени разходи, безлихвени оборотни средства Още
Заместник-председателят на БТПП участва е пленарна сесия на ЕИСК
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Чън Би-хо с почетното отличие "Доктор Хонорис Кауза" на БАН
Той е първият дипломат, който се присъединява към академичното семейство на Българската академия на науките Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Министерството на финансите предлага промени в ЗДДС за облекчаване на бизнеса
Усъвършенстват се разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обсъжда се промяна в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули
Ускоряват се процедурите за монтаж на фотоволтаични модули Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Безработицата през декември достигна 11,4% по данни на АЗ
В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставките по ДДС в Чехия и Кипър
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно правилата на ЕС за Биологични храни и напитки
Целта е да се намери най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа Още