Брой 12 (269), 17-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Безработицата през декември достигна 11,4% по данни на АЗ


Равнището на безработица през месец декември 2012 г. е 11.4%, с 0.1 процентни пункта по-високо от месец ноември. Това става ясно от представените данни на Агенцията по заетостта (АЗ). Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2012 г. коефициентът на безработица е 11.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2011 г. отбелязва увеличение с 1.3 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 375 770 безработни. Те се увеличават с 3 648 спрямо ноември, докато през декември на предходната година са се увеличили с 15 152 лица. Прирастът през декември 2012 г. е най-малкият за месец декември от 10 години насам.

В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната: София-град – 3.6%, Габрово – 7.3%, Варна – 8.2%, Бургас – 9.5%, Пловдив – 10%, Русе – 10.3%, Перник – 10.4% и Стара Загора – 10.6%. В област Велико Търново (11.5%) е много близко до средното за страната. В 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности се отчитат в областите Видин – 22%, Монтана – 20.8%, Враца – 20.4% и Смолян – 20.2%.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 35 292. Малко над една четвърт от тях са младежи до 29 години. Частният сектор през декември е освободил половината от новорегистрираните безработни или 17 826 лица.

Търсенето на труд на първичния пазар традиционно намалява. Същевременно, активно се устройват на работа безработни по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и в аварийни дейности при зимни условия - по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

На работа през декември са постъпили 14 820 безработни. Спрямо декември 2011 г. постъпилите на работа са с 5 824 лица повече. Увеличението се дължи на по-големия брой устроени по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. На първичния пазар са започнали работа 7 800 безработни. По схеми на ОП „РЧР” и програми за заетост са постъпили на работа 6 881 безработни. По насърчителните мерки са започнали работа 139 безработни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Палатата бе представена нова система за използване на свободни капацитети в търговията и услугите
Преимуществата на системата са нови клиенти, намалени разходи, безлихвени оборотни средства Още
Заместник-председателят на БТПП участва е пленарна сесия на ЕИСК
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Чън Би-хо с почетното отличие "Доктор Хонорис Кауза" на БАН
Той е първият дипломат, който се присъединява към академичното семейство на Българската академия на науките Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Министерството на финансите предлага промени в ЗДДС за облекчаване на бизнеса
Усъвършенстват се разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Обсъжда се промяна в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули
Ускоряват се процедурите за монтаж на фотоволтаични модули Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Безработицата през декември достигна 11,4% по данни на АЗ
В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промяна в ставките по ДДС в Чехия и Кипър
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно правилата на ЕС за Биологични храни и напитки
Целта е да се намери най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа Още