Брой 77 (82), 20-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент се противопостави на отпадането на данъчните облекчения за дизела


„Неутралността“ не трябва да бъде прилагана по начин, който да отнеме данъчното предимство на дизела спрямо петрола, заявиха мнозинството от евродепутатите във вота по предложението за реформиране на енергийното данъчно облагане, състоял се на 19 април т.г. Предложението на Комисията предвиждаше данъчните предимства, които има дизелът в много държави, да отпаднат.

Необвързващата позиция на Парламента, приета с 374 гласа „за“, 217 „против“ и 73 въздържали се, отправя препоръка към Съвета, който трябва да вземе единодушно решение, преди да настъпи каквато и да е промяна.

Докладчикът по предложението, Astrid Lulling (ЕНП, Люксембург), подкрепи целите му, свързани с борбата с климатичните промени, но се противопостави на данъчната неутралност, защото тя ще доведе до нарастване на цената на дизеловото гориво.

Предложението
Комисията предложи енергийните данъци да имат два компонента: единият — свързан с емисиите на СО2, а другият — с енергийното съдържание на продуктите. Целта е да се подкрепи борбата на ЕС с климатичните промени, да бъде насърчено използването на възобновяеми източници, технологичното обновяване и инвестициите в зелена икономика.

Други сфери
Депутатите подкрепиха възможността държавите-членки да прилагат намалена данъчна тежест или дори нулеви данъчни ставки в някои области, като например земеделието или горските стопанства, но текстът изисква подобни политики да бъдат обвързани с мерки за енергийна ефективност.

Данъчните отстъпки за домакинства и благотворителни организации трябва постепенно да отпаднат, но в рамките на дълъг период от време, заявиха евродепутатите. В държавите, в които това се отразява на цените на енергията, домакинствата с ниски доходи и фондациите трябва да бъдат компенсирани посредством съществени социални мерки.

В заключение, държавите членки трябва да гарантират, че облагането не касае индустриалните сектори, които са обект на Схемата за търговия с емисии на ЕС и че секторите, които са извън схемата, няма да бъдат поставени от новото облагане в лоша конкурентна позиция спрямо участващите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Насърчително за инвеститорите действат успешните практики на досегашните компании
Страната ни се надява да привлече италиански инвестиции в стратегически сектори Още
Председателят на търговската палата на Карачаево – Черкезия посети БТПП
В Карачаево – Черкезия проявяват интерес към техника и технологии за обработка на кожи, хранителни продукти и недвижими имоти на българското Черноморие Още
БТПП организира търговско изложение „Дом – Градина – Хоби”
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПАЗАР НА ТРУДА
Безработни лица ще стартират свой бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектните предложения могат да се подават от кандидатите от 7 май до 31 май 2012 г. в Бюрата по труда Още
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
HP откри уникален команден център у нас
В центъра, който ще управлява критични процеси, ще работят 150 български специалисти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент се противопостави на отпадането на данъчните облекчения за дизела
EК предвиждаше данъчните предимства, които има дизелът в много държави, да отпаднат Още