Брой 183 (440), 20-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа


На 23 септември ще започне месец на онлайн дебати за работните места, банките, социалните права и електронната търговия. Организации, политици и граждани ще обменят идеи за нещата, които могат да се променят в Европа.

От 23 септември до 23 октомври ЕС организира голям онлайн дебат в цяла Европа, за да чуе идеите на гражданите, които могат да променят бъдещето на единния пазар.

Месецът на единния пазар ще протече онлайн и ще бъде организиран на 24 езика, като всяка седмица ще се разглежда различна област от политиката:

  • Заетост (23-25 септември): как да намерите работа, да започнете собствен бизнес или да получите признание на вашите квалификации в Европа
  • Социални права (30 септември - 2 октомври): права на социално подпомагане на единния пазар на ЕС, пенсии, здравеопазване, публични услуги
  • Банки (7-9 октомври): Гарантиране на депозити, предотвратяване на нова финансова криза, гарантиране на инвестиции в реалната икономика от страна на банките за стимулиране на растежа
  • Електронна търговия (14-16 октомври): Продажба на продукти по интернет, купуване на продукти, които трябва да бъдат доставени в друга страна, защита на личните данни в социалните мрежи.

Месецът на единния пазар е уникална възможност за европейските мрежани да коментират, да поставят под въпрос и да подобрят политиките и стратегиите на Комисията. Участниците ще могат да общуват с политиците по няколко начина:

  • като предлагат идеи за политики за подобряване на единния пазар;
  • като коментират и гласуват за идеите за политики, предложени от други участници;
  • като задават въпроси на експерти на ЕС, на евродепутати и на други личности в Брюксел чрез директни видеоразговори.

Можете да изпращате идеи чрез онлайн платформата. Заинтересовани лица и граждани вече са изпратили над 300 идеи – въвеждане на карта за професионална мобилност за медицинските сестри, инициатива за подобряване на финансовата грамотност на младите хора и др.

Вече можете да гласувате за тези и други идеи, а скоро ще можете да обсъждате и темата на седмицата. Независими модератори ще обобщят резултатите от тези дебати и ще ги публикуват в окончателен доклад, имащ за цел да помогне за формулиране на бъдещите закони на ЕС.

Вашите идеи за Европа

Развитие на европейския единен пазар

НОВИНИ ОТ БТПП
Обменът на добри практики - във фокуса на сътрудничеството с Търговско-промишлената палата на Сърбия
Сръбската палата проявява интерес към опита на БТПП в управлението на доброволния търговски регистър и в арбитража Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
В Палатата ще се проведе семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Посланикът на Аржентина Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак ще участва в семинара Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата създава „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“
Целта е да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на агропроизводството Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС
Необходимо е постигане на баланс между ефективното изпълнение на заложените в нормативната уредба цели и потенциалните разходи, които гражданите и предприятията биха понесли Още
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
ИРУ отправя препоръки във връзка с изискванията на Руската Федерация за карнетите ТИР
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа
Онлайн дебат за работните места, банките, социалните права и електронната търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"