Брой 183 (440), 20-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Ямболската търговско-промишлена палата създава „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“

Ямболската търговско-промишлена палата в партньорство с Търговската борса в Бабаески, област Къркларели, Турция започна изпълнението на проект „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.  Водещ партньор е Търговската борса Бабаески, а Ямболската търговско- промишлена палата е партнираща организация. Ръководител на проекта и цялостната организация по неговото изпълнение е председателят на Ямболската ТПП – Стойчо Стойчев.

Продължителността на проекта е 18 месеца, а основната цел е да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на заетите с агропроизводство, за осигуряване на по-добър живот и благосъстояние на хората чрез изграждане на материални условия и адекватен капацитет сред предприемачи, фермери и земеделски производители, сдружения на бизнеса и местни власти.

Проектът е инвестиционен и в резултат на изпълнението му ще бъде създаден и технически оборудван професионален съвместен „Мобилен лабораторен и учебен център”. В гр. Ямбол ще бъде оборудван мобилен учебен център с 15 компютъризирани учебни работни места, с презентационна, озвучителна и обучителна техника, със система за персонален дистанционен  симултанен превод.

В гр. Бабаески, Турция ще бъде създаден център, който ще бъде снабден  с комплект лабораторно оборудване за анализ на почвата и специализирана техника за анализ на маслодайни култури. Лабораторния център ще може да бъде използван от предприемачи, фермери и земеделски производители от цялата територия на трансграничния регион България – Турция.

През периода на изпълнение на проекта, освен инвестиционните дейности, са планирани и други инициативи в България и Турция като международни конференции, анкетно-информационни изследвания и анализи, партньорски посещения на предприятия и ферми в двете страни.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обменът на добри практики - във фокуса на сътрудничеството с Търговско-промишлената палата на Сърбия
Сръбската палата проявява интерес към опита на БТПП в управлението на доброволния търговски регистър и в арбитража Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
В Палатата ще се проведе семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Посланикът на Аржентина Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак ще участва в семинара Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата създава „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“
Целта е да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на агропроизводството Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС
Необходимо е постигане на баланс между ефективното изпълнение на заложените в нормативната уредба цели и потенциалните разходи, които гражданите и предприятията биха понесли Още
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
ИРУ отправя препоръки във връзка с изискванията на Руската Федерация за карнетите ТИР
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа
Онлайн дебат за работните места, банките, социалните права и електронната търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"