Брой 183 (440), 20-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"


Министерство на икономиката и енергетиката, като Програмен оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", организира встъпителна конференция на 10 октомври 2013 г. от 9.30 часа в Зала "Роял”, София Хотел Балкан, гр. София.

Целта е представяне на Програмата и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните направления:

  • производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи;
  • енергийна ефективност в обществени сгради (смяна на горивни инсталации и системи) и използване на енергия от ВИ за производство на топлинна енергия;
  • производство на горива от биомаса;
  • дейности, свързани с обучение и информираност за повишаване капацитета на държавните и общински администрации по отношение прилагането на мерки за енергийна ефективност.

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е на обща стойност от 15 600 288 евро.

На конференцията са поканени да присъстват компании от Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, и да представят възможности за създаване на двустранно сътрудничество за изпълнение на проектите.

Всички желаещи да присъстват на събитието е необходимо да изпратят приложената регистрационната форма на електронна поща: eerebg04@mee.government.bg в срок до 30 септември 2013 г.

Регистрационна форма

Информация за програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обменът на добри практики - във фокуса на сътрудничеството с Търговско-промишлената палата на Сърбия
Сръбската палата проявява интерес към опита на БТПП в управлението на доброволния търговски регистър и в арбитража Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
В Палатата ще се проведе семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Посланикът на Аржентина Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак ще участва в семинара Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата създава „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“
Целта е да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на агропроизводството Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС
Необходимо е постигане на баланс между ефективното изпълнение на заложените в нормативната уредба цели и потенциалните разходи, които гражданите и предприятията биха понесли Още
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
ИРУ отправя препоръки във връзка с изискванията на Руската Федерация за карнетите ТИР
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа
Онлайн дебат за работните места, банките, социалните права и електронната търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"