Брой 57 (62), 21-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент провежда изслушване за обществените поръчки

Европейската комисия предлага изменения на директивите на ЕС за обществените поръчки. Целите са опростяване на правилата и насърчаване на икономическата активност при гарантиране на прозрачността и ефективността на процедурите. През тази седмица Комисията по вътрешен пазар на Европейския парламент провежда изслушване как това може да бъде постигнато.

По оценки на Европейската комисия доставките на стоки и услуги по процедурите за обществени поръчки генерират около 18% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Тези поръчки включват например изграждането на обществена инфраструктура, доставката на оборудване за администрацията и предоставянето на услуги, свързани с изпълнението на държавните функции.

Правилата на ЕС се стремят да гарантират равни условия за участие и спечелване на обществени търгове. Особено внимание се обръща на възможността за достъп на компании от една страна-членка до обществени поръчки, обявени в друга страна-членка.

Предложението на Комисията
Европейската комисия предлага преразглеждане и модернизиране на набора от директиви, които регулират обществените поръчки на европейско ниво. Преследваните цели са:

  • опростени и по-гъвкави процедури, особено за доставката на специфични обществени услуги
  • отчитане и на други критерии освен най-ниската цена при възлагане на поръчката; съобразяване с цялостната икономическа изгода от определен проект и избягване на необичайно ниски оферти или на необичайно дълги вериги от поддоставчици, с които могат да се заобикалят разпоредбите на трудовото законодателство или законодателството за защита на околната среда
  • насърчаване на достъпа на малки и средни предприятия до обществените поръчки - една от мерките, които се предлагат, е директно плащане на такива предприятия, когато те участват като поддоставчици
  • преминаване към електронно обработване на всички обществени поръчки
  • уточняване и разширяване на ползването на критерии за екологична, социална и икономическа  устойчивост при избора на доставчик, включително и възможността за изключване от процедурата на компании, които нарушават съществуващите норми в тези области.
НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия за промените в Закона за Сребърния фонд
Преди да се приемат от правителството, промените ще се разгледат и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Как да открием търговско представителство в Руската федерация
На семинар в БТПП бе представена информация от "първа ръка” по темата Още
Търговията ни с Хонконг отбелязва положителна тенденция
Български фирми търсят силни и стабилни партньори от Хонконг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен форум "Латинска Америка - Централна и Източна Европа" във Виена
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Търговския закон
Предлага се вземанията на работниците да се поставят на първо място в реда на кредиторите след откриване на процедура по несъстоятелност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Международният стандарт ISO 26000 – вече на български език
Стандартът разглежда принципите на социалната отговорност и дава указания за нейното практическо прилагане в организациите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент провежда изслушване за обществените поръчки
По оценки на ЕК доставките на стоки и услуги по процедурите за обществени поръчки генерират около 18% от брутния вътрешен продукт на ЕС Още