Брой 57 (62), 21-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на закон за изменение и допълнение на Търговския закон

На портала за обществени консултации е публикуван Проект на закон за изменение и допълнение на Търговския закон. Предлаганите промени са изготвени във връзка с необходимостта да бъдат защитени в по-голяма степен правата и интересите на работниците и служителите при откриване на производство по несъстоятелност срещу техния работодател и имат и силно изразен социален аспект.

Предлага се производство по несъстоятелност при неплатежоспособност на търговеца (работодателя) да може да се открива и по писмена молба на работник или служител, на който работодателят не е изплатил уговореното трудово възнаграждение за извършената работа по трудово правоотношение.

При откриване на производство по несъстоятелност, всички изпълнителни дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се спират от съда по искане на кредитора или служебно. С оглед гарантиране вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, се предлага от обхвата на спрените изпълнителни дела да бъдат изключени и делата, взискатели по които са работници и служители за вземания.

Досега производството по несъстоятелност може да бъде открито от съда въз основа на подадена молба от длъжника, ликвидатора или кредитора по търговска сделка, както и от Националната агенция по приходите. Занапред се създава възможност и работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност, в случай че работодателят не е изплатил уговореното трудово възнаграждение за извършената работа по трудово правоотношение.

За да се гарантира в по-голяма степен удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, се променя поредността на вземанията при извършване разпределението на осребреното имущество след откриване на процедура по несъстоятелност. Вземанията на работниците и служителите се поставят на първо място в реда на кредиторите. Така се създава по-голяма възможност за работниците и служителите да реализират вземанията си срещу работодателя.

Обществените консултации са открити до 2 април т.г. на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=541

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия за промените в Закона за Сребърния фонд
Преди да се приемат от правителството, промените ще се разгледат и на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Как да открием търговско представителство в Руската федерация
На семинар в БТПП бе представена информация от "първа ръка” по темата Още
Търговията ни с Хонконг отбелязва положителна тенденция
Български фирми търсят силни и стабилни партньори от Хонконг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен форум "Латинска Америка - Централна и Източна Европа" във Виена
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Търговския закон
Предлага се вземанията на работниците да се поставят на първо място в реда на кредиторите след откриване на процедура по несъстоятелност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Международният стандарт ISO 26000 – вече на български език
Стандартът разглежда принципите на социалната отговорност и дава указания за нейното практическо прилагане в организациите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент провежда изслушване за обществените поръчки
По оценки на ЕК доставките на стоки и услуги по процедурите за обществени поръчки генерират около 18% от брутния вътрешен продукт на ЕС Още