Брой 227 (232), 21-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия: Да реформираме бюджета, да променим Европа


Бюджетните предложения  на Европейската комисия ще бъдат обсъждани от лидерите на ЕС на среща на 22 и 23 ноември в Брюксел.

Подкрепа за растежа в Европейския съюз

Голяма част от бюджета ще бъде насочена към създаването на работни места и икономическия растеж. Нов механизъм за свързване на Европа ще финансира липсващите звена в енергетиката, транспорта и информационните технологии.

Ще бъдат отделени значителни суми за образование и професионално обучение, за научни изследвания и иновации, за да бъдат създадени работни места и идеи за бъдещето. Парите за по-слабо развитите региони ще бъдат насочени към работните места и растежа, което ще е от полза за цяла Европа.

По-безопасна Европа

Много от предизвикателствата днес надхвърлят националните граници. За Европа е много по-евтино да им отговори с една координирана политика, отколкото с 27 отделни политики.

Безопасната и здравословна храна ще бъде в центъра на промените във финансирането за европейското селско стопанство. 30 % от преките плащания за фермерите ще зависят от това дали те допринасят за опазването на околната среда.

Всяко похарчено евро ще се използва за различни цели. То може едновременно да допринася за опазване на околната среда, за повишаване на енергийната ефективност, да подкрепя борбата срещу изменението на климата, да засилва сближаването и да насърчава социалните цели. В много области това може да има стимулиращ ефект.

Новият бюджет ще засили управлението на външните граници на ЕС и ще влее свежи пари в борбата с тежките престъпления, тероризма и киберпрестъпленията.

За да се чува гласът на Европа в света

Технологичният напредък „смалява“ мащабите на света. Променящите се съюзи и появата на нови икономически сили означават, че Европа трябва да положи повече усилия, за да се чува нейния глас.

Ще се увеличат средствата за защита на европейските интереси. Скорошните събития в южното Средиземноморие още веднъж показаха какви са последиците за Европа от драматични събития в нейните съседни страни. Поради това на страните, които извършват политически и икономически реформи, укрепващи демокрацията в региона, ще бъдат предоставяни стимули.

Европа, която предоставя повече от половината от помощите за развитие в света, е решена да изпълни ангажимента си за увеличаване на тези помощи до 0,7 % от брутния национален доход на ЕС до 2015 г. Новият бюджет поддържа това обещание.

По-справедлив и по-прозрачен бюджет

Данъкоплатците трябва да знаят как се харчат парите им. Новият бюджет ще бъде по-опростен, по-прозрачен и по-справедлив. Предлагаме да бъдат извършени промени в начина на финансиране на бюджета, като новогенерирани приходни потоци частично заменят вноските, базирани на брутния национален доход на всяка държава-членка. Вярваме, че така ще бъде по-добре за гражданите и правителствата.

Още за бюджетния план за 2014-2020 г.  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието на религиозния туризъм у нас – във фокуса на проект „RECULTIVATUR“ на БТПП
Целта е създаване на устойчив модел за развитие на нови туристически продукти и услуги в този туристически сегмент Още
Бизнес делегация ще посети Алжир
Нови членове на БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През третото тримесечие продължително безработните се увеличават с 0,3%
Спада заетостта при мъжете, както и при хората с основно и средно образование Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Китайски компании с интерес за производство в България
Продължава посещението на министър Делян Добрев в Китай Още
Официален старт на “2012-2013 Global Purchising Season” – инициатива на Пекинския център за международните търговски марки
Целта е насърчаване на вноса и увеличаване на вътрешното потребление малко преди настъпването на китайската нова година Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Да реформираме бюджета, да променим Европа
Предложенията за бюджета ще бъдат обсъждани от лидерите на ЕС на среща на 22 и 23 ноември в Брюксел Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на Правителството на Република България с жени предприемачи