Брой 227 (232), 21-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

НСИ: През третото тримесечие продължително безработните се увеличават с 0,3%


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 години за третото тримесечие на тази година е 68.6%. Показателят е с 1.9 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2011 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Същевременно коефициентът на заетост на хората между 15 - 64 навършени години за периода юли-септември е 60.6%, като в сравнение със съответното тримесечие на предходната година се е увеличил с 0.8 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 3 017.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.9%. В сравнение със същото тримесечие на миналата година броят на заетите намалява с 19.4 хил., но относителният им дял e с 0.2 процентни пункта по-висок.

През периода трето тримесечие 2011 - трето тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете - броят на заетите мъже намалява с 1.6%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години - с 0.2 процентни пункта. От всички заети лица през третото тримесечие на 2012 г. 1 584.6 хил. (52.5%) са мъже и 1 432.5 хил. (47.5%) са жени.

С висше образование са 840.1 хил., или 27.8% от всички заети лица, със средно - 1 836.0 хил. (60.9%), и с основно или по-ниско - 341.0 хил. (11.3%). В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава както в броя на заетите лица с основно и по-ниско образование, така и на тези със средно образование.

От общия  брой заети лица 3.5% са работодатели, 7.5% - самостоятелно заети (без наети лица), 88.2% - наети лица, и 0.9% - неплатени семейни работници.

От наетите лица 72.7% работят в частния сектор, а 27.3% - в обществения.

От друга страна за периода юли-септември в сектора  на услугите работят най-много хора. Това са 1 868.3 хил. (61.9%) от заетите  лица. Същевременно в индустрията работят 933.9 хил. (31.0%) души, а  в селското, горското и рибното стопанство - 215.0 хиляди (7.1%).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.3% - съответно 44.1% за мъжете и 36.1% за жените. Показателят за тези между 20 и 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) е 64.8% - с 0.4 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на предходната година. При жените този коефициент (61.9%) се увеличава с 0.9 процентни пункта, докато при мъжете (67.6%) намалява с 0.2 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 492.5 хил., или 47.0% от населението в същата възрастова група, като в сравнение с третото тримесечие на 2011 г. се наблюдава увеличение на заетостта и на жените (с 3.0 проценти пункта), и на мъжете (с 1.1 проценти пункта) от тази възрастова група.

От своя страна коефициентът на безработица е 11.5%, или с 1.3 процентни пункта е по-висок в сравнение със същия период на 2011 година. Това съвпада с публикуваните в началото на месеца предварителлни данни на НСИ. Безработните са 392,9 хил. души. Обезкуражените  лица между 15 - 64 години са 210.0 хил., или 13.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 393.2 хил., от които 231.5 хил. са мъже и 161.8 хил. - жени. В сравнение с третото тримесечие на  2011 г. броят на безработните се увеличава с 13.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието на религиозния туризъм у нас – във фокуса на проект „RECULTIVATUR“ на БТПП
Целта е създаване на устойчив модел за развитие на нови туристически продукти и услуги в този туристически сегмент Още
Бизнес делегация ще посети Алжир
Нови членове на БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През третото тримесечие продължително безработните се увеличават с 0,3%
Спада заетостта при мъжете, както и при хората с основно и средно образование Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Китайски компании с интерес за производство в България
Продължава посещението на министър Делян Добрев в Китай Още
Официален старт на “2012-2013 Global Purchising Season” – инициатива на Пекинския център за международните търговски марки
Целта е насърчаване на вноса и увеличаване на вътрешното потребление малко преди настъпването на китайската нова година Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Да реформираме бюджета, да променим Европа
Предложенията за бюджета ще бъдат обсъждани от лидерите на ЕС на среща на 22 и 23 ноември в Брюксел Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на Правителството на Република България с жени предприемачи