Брой 227 (232), 21-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Развитието на религиозния туризъм у нас – във фокуса на проект „RECULTIVATUR“ на БТПП


С кръгла маса БТПП стартира проект „RECULTIVATUR“, свързан с развитието на религиозния туризъм у нас. Основните теми, обсъждани по време на събитието, бяха фокусирани върху препоръки и възможности за създаване на устойчив модел за развитие на нови туристически продукти и услуги на религиозния туризъм в България. В дискусията се включиха туроператори, туристически асоциации и представители на академичните среди.

Участниците се обединиха около тезата, че липсва цялостна стратегия за туризма, която да подпомага наличния потенциал за развитието му, като се използват предимствата на богатото културно-историческо религиозно наследство, географското положение и благоприятния климат. Поклонническият туризъм в България е ниша, която изобщо не се развива. Същевременно в световен план той набира все по-голяма скорост. Със своите над 2000 храм-паметника и 160 манастира страната ни има огромен потенциал за развиване на религиозен туризъм. Освен големите храмове, у нас могат да се популяризират нестандартните форми на религиозен туризъм като скалните манастири – Бесербовския и Карлуковския, и колоездачните обиколки за посещение на религиозни обекти.

Бяха представени „добри практики” в България и Европа за  рекламиране на нови услуги  за развитието на религиозния туризъм чрез: популяризиране на емблематични обекти,  познати на пазара; предлагане на продукти на базата на ритуали, обредни традиции и религиозна празничност; разработване на религиозни маршрути, предлагани като пакет туристически услуги.

Споменати бяха и проблемите на инфраструктурата около манастирите, изграждане на подходящи пътища до значими религиозни обекти с цел създаване на удобства за привличане на по-голям туристически поток, обучение на подходящи  експерти.

По линия на проекта предстоят още 4 подобни срещи, като целта е да се осигури участието в дискусиите на всички заинтересовани от религиозния туризъм у нас и да се очертаят насоките за   внедряването на единен устойчив модел, който да стимулира развитието на този сегмент от туристическия пазар.

Проект „RECULTIVATUR“ се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и в него участват България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния, Словения и Унгария. Очаква се да бъдат създадени четири агенции за религиозен туризъм, едната от които в България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието на религиозния туризъм у нас – във фокуса на проект „RECULTIVATUR“ на БТПП
Целта е създаване на устойчив модел за развитие на нови туристически продукти и услуги в този туристически сегмент Още
Бизнес делегация ще посети Алжир
Нови членове на БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През третото тримесечие продължително безработните се увеличават с 0,3%
Спада заетостта при мъжете, както и при хората с основно и средно образование Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Китайски компании с интерес за производство в България
Продължава посещението на министър Делян Добрев в Китай Още
Официален старт на “2012-2013 Global Purchising Season” – инициатива на Пекинския център за международните търговски марки
Целта е насърчаване на вноса и увеличаване на вътрешното потребление малко преди настъпването на китайската нова година Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Да реформираме бюджета, да променим Европа
Предложенията за бюджета ще бъдат обсъждани от лидерите на ЕС на среща на 22 и 23 ноември в Брюксел Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на Правителството на Република България с жени предприемачи