Брой 250 (255), 21-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Влизат в сила разпоредбите на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор


Съгласно новите разпоредби, които влизат в сила от днес, застрахователите в Европа ще трябва да прилагат за жените и мъжете еднакви цени за еднакви застрахователни продукти, без значение от пола. Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти, като вероятно ще се изравнят с течение на времето. Промяната идва, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че разликите в размера на застрахователните премии за мъжете и жените, дължащи се единствено на пола, са несъвместими с принципа на независещо от пола ценообразуване, залегнал в законодателството на ЕС за равенство между половете, и с Хартата на основните права на ЕС.

„Равенството между половете е основно право в Европейския съюз и Съдът на Европейския съюз ясно постанови, че то се прилага и при застрахователното ценообразуване“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Застрахователният сектор имаше на разположение повече от година да се подготви за преминаването към независещо от пола ценообразуване, и през този период Европейската комисия помогна на сектора да се адаптира към промяната. Комисията ще наблюдава как застрахователният сектор ще прилага тези нови разпоредби на практика.“

В решението си от 1 март 2011 г. по делото „Test-achats“ (C-236/09) Съдът на ЕС даде на застрахователите срок до 21 декември 2012 г. да променят политиката си на ценообразуване, за да осигурят равно третиране на отделните си клиенти — мъже и жени — по отношение на застрахователните премии и обезщетения (MEMO/11/123).

След решението на Съда през септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи европейски застрахователи, за да обсъдят как Комисията може да помогне на сектора да се съобрази с решението на Съда (MEMO/11/624). В резултат на това на 22 декември 2011 г. Комисията предостави на застрахователния сектор конкретни насоки за изпълнение на решението (IP/11/1581).

За повече информация MEMO/12/1012

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
Осма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Палатата ще продължи и през 2013 г. да подпомага инициативите на Клуба Още
Номинираният за посланик на България в Държавата Израел гостува в Палатата
През следващата година ще бъде отбелязана 70-годишнината от спасяването на евреите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.03.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влизат в сила разпоредбите на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор
Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Холдингов фонд “JESSICA” за България обявява конкурс за независими експерти