Брой 250 (255), 21-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Холдингов фонд “JESSICA” за България обявява конкурс за независими експерти

Във връзка с финализирането на процедурата по нотификация на държавни помощи до ЕК по инициативата за устойчиво развитие на градските райони “JESSICA” и предстоящия старт на финансиране и изпълнение на одобрените от фондовете за градско развитие проекти, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в качеството си на Холдингов фонд “JESSICA” за България, обявява публична покана за заявяване на интерес за набиране на незивисими експерти.

На одобрените кандидати ще бъде възложено изготвянето на експертни становища по отношение на разумността и целесъобразността на инвестициите, предложени за финансиране от мениджърите на регионалните фондове за градско развитие („ФУГРС“ ЕАД и „РФГР“ АД).

ЕИБ има за цел да избере 5 до 10 потенциални доставчици на услугата, като валидността на списъка с одобрените кандидати се фиксира на 30.06.2015 г. с опция за еднократно удължаване на срока на валидност с 6 месеца до 31.12.2015 г.

За участие в процедура заинтересованите страни трябва предварително да се сдобият с технически спецификации от ЕИБ. Условията на работа и детайлите по същността на услугата са обект на допълнително доизясняване след публикуване окончателното решение за държавни помощи от ЕК.

Допълнителна информация по горепосоченото е достъпна в портала за обществени поръчки на Европейския съюз: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398359-2012:TEXT:EN:HTML 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
Осма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Палатата ще продължи и през 2013 г. да подпомага инициативите на Клуба Още
Номинираният за посланик на България в Държавата Израел гостува в Палатата
През следващата година ще бъде отбелязана 70-годишнината от спасяването на евреите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.03.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влизат в сила разпоредбите на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор
Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Холдингов фонд “JESSICA” за България обявява конкурс за независими експерти