Брой 57 (314), 21-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бъдещето на енергетиката: възобновяеми източници и ефективност


Засилването на ролята на възобновяемите източници и подобряването на енергийната ефективност са ключови елементи от борбата за намаляване на емисиите на парникови газове, посочи Европейският парламент в резолюцията си за пътната карта в енергетиката до 2050 г., приета на 14 март. За да може ЕС да изпълни дългосрочната си цел за намаляване на емисиите с поне 80% до 2050 г., използването на силно замърсяващи енергийни източници като въглищата и нефта ще трябва да бъде намалено.

Възобновяеми източници
Възобновяемите източници на енергия ще заемат централно място в енергийния микс на ЕС, изтъкнаха депутатите в своя отговор на изготвената от Комисията енергийна пътна карта към икономика с ниска въглеродна интензивност, която очертава различните сценарии за бъдещата структура на доставките на енергия в Европа.

ЕС е на път постигне целите си към 2020 г. за производство от възобновяеми източници на енергия, добави Парламентът в гласуваната резолюция.

В същото време депутатите призовават за подкрепа от страна на Комисията за третото поколение биогорива, които се основават на продукти от хранителни отпадъци.

Изкопаеми горива

Повече от три четвърти от изразходваната енергия в ЕС през 2010 г. се основава на изкопаеми източници: нефтът заема дял от 35%, природният газ - 27%, въглищата - 16% (научете повече от инфографиката по-долу). Тези източници на енергия ще продължат да бъдат част от енергийната система поне по време на прехода към нисковъглеродна енергийна система, отбелязва резолюцията на ЕП.

Според депутатите ядрената енергетика ще остане важен допринасящ фактор, природният газ ще има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е относително лесна и ефективна алтернатива на други по-замърсяващи горива, а нефтът ще остане в енергийния микс дори през 2050 г., макар и с по-малък дял, отколкото днес, и ще се използва най-вече при превоза на пътници и товари на дълги разстояния.

Електричество

Нарастващото значение на електрическата енергия в бъдещия енергиен микс изисква всички начини за нисковъглеродно производство на електроенергия да бъдат използвани, заявява приетата резолюция. Депутатите посочват възможностите, произтичащи от възобновяемите енергийни източници, улавянето и съхраняването на въглероден диоксид и ядрената енергетика.

Спестяване на енергия

Енергийната ефективност е друг важен елемент от цялостната енергийна стратегия според ЕП. За да се достигнат целите за намаляване до 2050 г. на консумацията на енергия от съществуващите към момента сгради с 80% спрямо нивата от 2010 г., ще е нужно значително подобряване на сегашния темп и качеството на обновяване на сградите, заявява Парламентът.

Инфографика за производството и потреблението на енергия в ЕС:

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи на служебния икономически министър очакванията на бизнеса
Сътрудничество на БТПП и НИПА за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове
Партньорство при реализиране на проекти за въвеждане на добри практики и прилагане на модерни форми и методи на работа Още
Започна курс за повишаване квалификацията на млади юристи по въпросите на арбитражното производство
Интересът към обучението е голям, тъй като арбитражът със своите предимства като алтернативен способ за разрешаване на спорове намира все по-широко приложение в практиката Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурс „Българска мебел на годината”
Могат да участват български производители на мебели от всички категории Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията изяснява възложените й правомощия
Антимонополният орган отговаря на призивите да посочи кои са монополистите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изграждане на ресурсно-координационен център и електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти
Финансирането ще е по Оперативна програма „Техническа помощ“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на енергетиката: възобновяеми източници и ефективност
Европейският парламент посочи ключовите елементи от борбата за намаляване на емисиите на парникови газове Още