Брой 57 (314), 21-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сътрудничество на БТПП и НИПА за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове


Владимир Бояджиев – директор на Националния институт за помирание и арбитраж (НИПА), посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за подобряване и оптимизиране на дейността на арбитрите и посредниците при осъществяване на режима за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА.

Дискутирани бяха въпроси за участието на работодателските организации в този процес и включването им в реализирането на предстоящи проекти, свързани с неговото усъвършенстване и прилагане на модерни форми и методи на работа.

Констатирана бе необходимостта от провеждане на курсове за арбитри и посредници при НИПА за опресняване на знанията им и за запознавяне с добри практики в тази област, прилагани от сходни организации в чужбина.

Коментирано бе, че през настоящата година се навършват 10 години от създаването на НИПА. БТПП подкрепя идеята за отбелязване на събитието и за представяне по подходящ начин на постиженията на организацията през този период.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи на служебния икономически министър очакванията на бизнеса
Сътрудничество на БТПП и НИПА за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове
Партньорство при реализиране на проекти за въвеждане на добри практики и прилагане на модерни форми и методи на работа Още
Започна курс за повишаване квалификацията на млади юристи по въпросите на арбитражното производство
Интересът към обучението е голям, тъй като арбитражът със своите предимства като алтернативен способ за разрешаване на спорове намира все по-широко приложение в практиката Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурс „Българска мебел на годината”
Могат да участват български производители на мебели от всички категории Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията изяснява възложените й правомощия
Антимонополният орган отговаря на призивите да посочи кои са монополистите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изграждане на ресурсно-координационен център и електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти
Финансирането ще е по Оперативна програма „Техническа помощ“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на енергетиката: възобновяеми източници и ефективност
Европейският парламент посочи ключовите елементи от борбата за намаляване на емисиите на парникови газове Още