Брой 93 (603), 21-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Действия на Комисията в областта на климата: приета е стратегия за ограничаване на въглеродните емисии от тежкотоварни превозни средства


Европейската комисия прие днес стратегия за намаляване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид (CO2) от камионите, градските и междуградските автобуси. Тежкотоварните превозни средства (ТПС) причиняват около една четвърт от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в ЕС. Ако не се предприемат действия, сегашните неприемливо високи емисии на ТПС се очаква да останат почти на същото равнище през периода 2030—2050 г.

Ударение върху краткосрочните действия

Наблюдава се спад в емисиите на CO2 от новите превозни средства благодарение на сега действащото законодателство на ЕС. Представената днес стратегия1, обаче, е първата по рода си за борба с емисиите от ТПС.

Стратегията се съсредоточава върху краткосрочните действия с цел сертифициране, докладване и наблюдение на емисиите от тежкотоварни автомобили. Това е важна първа стъпка към ограничаването на емисиите. Досега базата за сравнение на различните ТПС не беше ясно очертана поради голямото разнообразие на съществуващите модели и размери, тъй като те са пригодени към нуждите на пазара и се произвеждат в значително по-малки количества отколкото леките автомобили и вановете.

Комисията разработи инструмента VECTO за компютърно симулиране, предназначен за измерване на емисиите на CO2 от нови превозни средства. Въз основа на този инструмент Комисията възнамерява следващата година да внесе законодателни предложения емисиите на CO2 от новите ТПС да бъдат сертифицирани, докладвани и наблюдавани. Това ще допринесе за по-прозрачен и конкурентен пазар и ще способства за възприемането на енергийно най-ефективните технологии.

Възможни допълнителни мерки в средносрочен план

Комисията би могла да разгледа възможността за прилагане на допълнителни мерки за намаляването на емисиите на CO2 от ТПС, когато това законодателство влезе в сила. Най-очевидният вариант е да се въведат задължителни ограничения за емисиите на CO2 за новорегистрираните ТПС подобно на предприетите мерки за леките автомобили и вановете. Други възможни варианти са развитието на съвременна инфраструктура за ползване на алтернативни горива за ТПС, по-интелигентно ценообразуване за ползването на инфраструктурата, ефективното и съгласувано използване на данъчното облагане на превозни средства от държавите членки и други пазарни механизми. Ще бъде направена оценка на въздействието, за да се установи най-ефективният вариант от гледна точка на разходите.

Проведените при изготвянето на стратегията проучвания показват, че технологиите от последно поколение могат да допринесат за икономически ефективното намаление на емисиите на CO2 с поне 30% за новите ТПС.

Предстоящи стъпки

Стратегията е адресирана до Европейския парламент и до Съвета, които се приканват да я одобрят и допринесат за постигането на очертаните мерки.

Допълнителна информация:

Уебстраница на ГД „Действия по климата“ за тежкотоварни превозни средства

MEMO/14/366

----------------------
1 : Съобщение относно стратегия за намаляване на потреблението на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Минималната работна заплата да се договаря за всеки бранш, предлага БТПП
Минималното заплащане да се определя между работодатели и синдикати, без намесата на правителството Още
Иновациите и устойчивото развитие – във фокуса на Общото събрание на Международната асоциация GS1
Заедно с представители на индустрията и търговията националните организации GS1 формират стратегическо виждане за бъдещето Още
Конкурс за участие в програма „Доброволец в европейските информационни мрежи”
Краен срок за кандидатстване: 13 юни 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар по въпросите на социалния диалог и тристранното сътрудничество в Търговище
В рамките на проект TRUST – Прозрачност за устойчива социална политика Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по геотехническо и тунелно строителство в защита на проекта за най-сложния участък на "Струма"
На пресконференция асоциацията представи възможностите на българските фирми в тунелното строителство и тунелното проектиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Сектор транспорт отчита повишени обороти за първото тримесечие
Сериозен ръст се наблюдава и в областта на информационните технологии Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започват официалните преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми
Програмите „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за интелигентен растеж” ще бъдат внесени в Европейската комисия за окончателно одобрение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Действия на Комисията в областта на климата: приета е стратегия за ограничаване на въглеродните емисии от тежкотоварни превозни средства
Стратегията се съсредоточава върху краткосрочните действия с цел сертифициране, докладване и наблюдение на емисиите от тежкотоварни автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN