Брой 93 (603), 21-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Сектор транспорт отчита повишени обороти за първото тримесечие


За първото тримесечие на годината общият индекс на оборота за в сектор „Транспорт, складиране и пощи”, се е увеличил с 20.9% спрямо предходните три месеца. Това отчитат публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за дейностите, включени и в секторите „Транспорт, складиране и пощи”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” и „Други бизнес услуги”.

Най-висок ръст е регистриран при дейностите „Сухопътен транспорт“ и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта”, съответно с 27.3 и 15.4%. Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 14.5%.

С сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” оборите са нараснали с 3.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. Най-голямо е увеличението в „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 12.0% и „Информационни услуги“ - с 6.7%. Намаление е регистрирано при дейност „Далекосъобщения“ - с 2.0%.

При „Други бизнес услуги” най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ (18.7%) и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” (10.1%). Намаление спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. се наблюдава при „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 2.4%, отчитат още от НСИ.

Пълните данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Минималната работна заплата да се договаря за всеки бранш, предлага БТПП
Минималното заплащане да се определя между работодатели и синдикати, без намесата на правителството Още
Иновациите и устойчивото развитие – във фокуса на Общото събрание на Международната асоциация GS1
Заедно с представители на индустрията и търговията националните организации GS1 формират стратегическо виждане за бъдещето Още
Конкурс за участие в програма „Доброволец в европейските информационни мрежи”
Краен срок за кандидатстване: 13 юни 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар по въпросите на социалния диалог и тристранното сътрудничество в Търговище
В рамките на проект TRUST – Прозрачност за устойчива социална политика Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по геотехническо и тунелно строителство в защита на проекта за най-сложния участък на "Струма"
На пресконференция асоциацията представи възможностите на българските фирми в тунелното строителство и тунелното проектиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Сектор транспорт отчита повишени обороти за първото тримесечие
Сериозен ръст се наблюдава и в областта на информационните технологии Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започват официалните преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми
Програмите „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за интелигентен растеж” ще бъдат внесени в Европейската комисия за окончателно одобрение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Действия на Комисията в областта на климата: приета е стратегия за ограничаване на въглеродните емисии от тежкотоварни превозни средства
Стратегията се съсредоточава върху краткосрочните действия с цел сертифициране, докладване и наблюдение на емисиите от тежкотоварни автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN