Брой 228 (233), 22-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент настоява за строги правила за добива на шистов газ в Европа


Депутатите в Европейския парламент приеха на 21 ноември два доклада за добива на шистов газ в Европа, подготвени от парламентарните комисии по енергетика и околна среда, които признават правото на страните-членки да решават самостоятелно за експлоатацията на ресурсите си, но призовават за строги правила за защита на околната среда.

Комисията по промишленост одобри на 18 септември доклада на г-жа Ники Цавела (ЕСД, Гърция), който акцентира върху промишлените и енергийни аспекти на добива, а комисията по околна среда прие на 19 септември текст, подготвен от г-н Bogusław Sonik (ЕНП, Полша), който поставя ударението върху екологичното въздействие

Засега е твърде рано да се каже дали извличането на шистов газ в Европа би било икономически ефективно, но редица страни, сред които Полша, Австрия, Германия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство, са дали разрешение за проучвания и възнамеряват да започнат добив. Други страни като Франция и България са разрешили да замразят плановете за експлоатация на находища.

Ползи и проблеми
Поддръжници на разработването на залежите на шистов газ посочват, че то би увеличило енергийната независимост на Европа и би имало значителен благоприятен ефект върху цените на световния газов пазар. Развитието на индустрията би отворило и нови работни места.

От друга страна, извличането на шистов газ е свързано с рискове от замърсяване на подпочвените води, от изтичания на газ и взривове и от засилване на сеизмичната активност. Процесът е свързан и с потреблението на големи количества вода - пробиването на кладенец за шистов газ обикновено изисква между 2 300 и 4 000 куб. м.

Разгледайте инфографика за повече подробности относно технологията на извличане.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Банките трябва да бъдат привлечени в процедурите по усвояване на еврофондовете
На конференция бе обсъдена конкурентоспособността на България през призмата на банковата система Още
Компании от Испания обсъждат с българските власти въпроси на инфраструктурата, селското стопанство и транспорта
Делегацията е от Испанската конфедерация на фирмените сдружения – партньор на БТПП Още
Продължава партньорството между Столична община и БТПП
Палатата подкрепя инициативата на Столична община „София – Европейска столица на културата 2019 г.” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2012 г.
Оборотите в транспорта и съобщенията се свиват, трудовите посредници са в подем Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването й е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в България
Целта е намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Ирак иска да купува пшеница, олио и месо от България
Подготвя се дългосрочно търговско споразумение за износ на слънчогледово олио за Ирак на стойност 100 млн. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент настоява за строги правила за добива на шистов газ в Европа
Всяка страна членка има правото сама да реши дали да добива шистов газ Още