Брой 228 (233), 22-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2012 г.


Оборотите във фирмите от транспорта и далекосъобщенията се свиват през третото тримесечие, докато в бизнес услугите отчитат ръст, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо април - юни в транспорта и логистиката намалението е с 2.7% като най-голям е спадът във въздушния транспорт - 7.9% и във водния - със 7.6%. В сухопътния намалението е по-малко - с 1.4%. Сравнението с третото тримесечие на 2011 г. сочи още по-голям спад във въздушния и водния транспорт - съответно с 15.1% и  21.4%. Като цяло секторът „Транспорт, складиране, пощи” излиза на плюс заради ръстовете в сухопътния транспорт с 9.8% и пощенските и куриерските услуги - с 8.7%.

В далекосъобщенията спадът на оборотите за тримесечие е с 10.3%, а за година - с 6.1%. 

В издателската дейност за тримесечие има увеличение с 2.1%, но за година спадът е с 18.7%.

Сред бизнес услугите най-голям тримесечен ръст на оборотите е регистриран при юридическите и данъчните консултации, счетоводните и одиторските услуги - с 9.2%. Спрямо миналата година компаниите, които ги предоставят, отбелязват растеж от 22.1 на сто.

Добре се развиват посредниците за наемане на работа -  нарастване на оборотите с 3.5% за тримесечие и с 24.6% за година. Туроператорите отчитат по-големи обороти съответно с 2.8% и 23.7%.

На тримесечна база с по-значителен растеж са рекламните агенции - 4.8%. Сравнението спрямо третото тримесечие на 2011 г. обаче показва спад от 21.3%

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Банките трябва да бъдат привлечени в процедурите по усвояване на еврофондовете
На конференция бе обсъдена конкурентоспособността на България през призмата на банковата система Още
Компании от Испания обсъждат с българските власти въпроси на инфраструктурата, селското стопанство и транспорта
Делегацията е от Испанската конфедерация на фирмените сдружения – партньор на БТПП Още
Продължава партньорството между Столична община и БТПП
Палатата подкрепя инициативата на Столична община „София – Европейска столица на културата 2019 г.” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2012 г.
Оборотите в транспорта и съобщенията се свиват, трудовите посредници са в подем Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването й е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в България
Целта е намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Ирак иска да купува пшеница, олио и месо от България
Подготвя се дългосрочно търговско споразумение за износ на слънчогледово олио за Ирак на стойност 100 млн. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент настоява за строги правила за добива на шистов газ в Европа
Всяка страна членка има правото сама да реши дали да добива шистов газ Още