Брой 228 (233), 22-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Банките трябва да бъдат привлечени в процедурите по усвояване на еврофондовете


Институтът за икономическа политика организира днес конференция „Конкурентоспособност на България през призмата на банковата система”.

По време на форума Институтът за икономическа политика представи резултатите от традиционното си изследване, посветено на българската конкурентоспособност, което се провежда с подкрепата на Фондация "Ханс Зайдел". Тази година фокусът на изследването бе поставен върху банковата система.

Държавната администрация започва разговори с Асоциацията на банките в България за процедурите по усвояване на еврофондовете за програмния период 2014-2020 г., заяви Кирил Гератлиев, директор на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерството на икономиката енергетиката и туризма.

Презентация по темата пред участниците в конференцията направи председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той представи актуалното състояние на фирмите в България от гледна точка на усвояването на евросредствата и партньорството им с кредитните институции, като подчерта, че банките трябва активно да участват в усвояването на еврофондовете и да работят координирано с управляващите органи по програмите.

Цветан Симеонов изложи и проблемите, които най-често срещат фирмите. Това са: бавното административно обслужване, липсата на квалифицирана работна сила, корупция, нелоялна конкуренция от фирми в неформалния сектор, затруднен достъп до финансови средства. Представянето на проекти по европейските програми също са сериозен проблем (солидарната отговорност, забавените плащания по сключени договори и др.).

Представено бе проучване, изготвено от Палатата, за мерките за подобряване на бизнес средата у нас – виж ТУК

В заключение председателят на Палатата обърна внимание на факта, че изискванията и процедурите по опазване на околната среда са също фактор, който пречи на бързото инвестиране, на бързото преминаване на процедурите и реализиране на предприемаческите идеи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Банките трябва да бъдат привлечени в процедурите по усвояване на еврофондовете
На конференция бе обсъдена конкурентоспособността на България през призмата на банковата система Още
Компании от Испания обсъждат с българските власти въпроси на инфраструктурата, селското стопанство и транспорта
Делегацията е от Испанската конфедерация на фирмените сдружения – партньор на БТПП Още
Продължава партньорството между Столична община и БТПП
Палатата подкрепя инициативата на Столична община „София – Европейска столица на културата 2019 г.” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2012 г.
Оборотите в транспорта и съобщенията се свиват, трудовите посредници са в подем Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването й е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в България
Целта е намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Ирак иска да купува пшеница, олио и месо от България
Подготвя се дългосрочно търговско споразумение за износ на слънчогледово олио за Ирак на стойност 100 млн. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент настоява за строги правила за добива на шистов газ в Европа
Всяка страна членка има правото сама да реши дали да добива шистов газ Още