Брой 227 (987), 24-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия създаде група от независими експерти, които да подпомогнат процеса на опростяване на Кохезионната политика


Звеното е създадено с Решение C(2015)4806 от 10 юли 2015 г. на Европейската комисия. Неговите задачи са да оцени степента на прилагане на настоящите мерки за опростяване, предвидени в Регламентите и трудностите, пред които се изправят държавите членки, да анализира добри практики в различните държави-членки, както и да предложи мерки за намаляване на административната тежест и разходи. Работата на експертната група, ще бъде особено значима с оглед предстоящия средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. Повече информация за групата може да откриете на http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/.

Създаването на тази експертна група е в пълен синхрон с инициативите на всички европейски институции за опростяване на ЕСИФ. Направените до момента анализи сочат, че увеличаването на грешките в разходните политики на ЕС много често се дължи на сложните процедури и формални правила, които забавят и затрудняват управлението на средствата.

В допълнение, ЕК разработи и интерактивна платформа, чрез която да се осигури по-широка дискусия по въпроса. Тя е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif и има за цел да достигне до различни заинтересовани лица, както и да позволи обратна връзка и коментари от тях по отношение на предложенията/препоръките/заключенията на експертната работна група.

НОВИНИ ОТ БТПП
Деловите среди в Хасково отбелязаха 120-годишнината от основаването на Българската търговско-промишлена палата
Почетни плакети със знака на Хасковска област получиха председателят на БТПП и председателят на Хасковската палата Още
Представители на БТПП участваха в Китайско-български бизнес форум в Шанхай
Под надслов "Инвестирай в България. Разшири се в Европа" Още
Обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив за участие в Българо-турски бизнес форум
27 ноември 2015 г., зала Париж, Новотел Пловдив Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Конференция "Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.
Нулев естествен прираст е най-оптимистичната цел за България, сочи доклад на БАН Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЗХ публикува индикативния график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.
През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия създаде група от независими експерти, които да подпомогнат процеса на опростяване на Кохезионната политика
Интерактивна платформа осигурява по-широка дискусия по отношение на предложенията/препоръките/заключенията на експертната работна група. Още