Брой 227 (987), 24-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МЗХ публикува индикативния график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.


Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони обяви индикативния график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014 -2020 г.) за 2016 година. Графикът е поместен на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и на сайта на Програмата за развитие на селските райони.  

В края на месец февруари 2016 г. се очаква да започне приемът на заявления по площните мерки от Програмата - Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива  за водите“ и Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Крайният срок за подаване на документи е 12 юни 2016 г.         

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата се предвижда да бъде отворена за прием през втората половина на месец март и ще приключи до средата на месец юни.     

През месец април се предвижда да се отвори подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП).

Вторият прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ се очаква да стартира през месец юли, а през месец септември, тя ще бъде отворена за прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ е предвидена да бъде отворена за прием в края на октомври.

В началото на месец август 2016 г. се очаква да започне приемът по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, а от края на месец август до октомври ще се приемат заявления по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“.

Общинските подмерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също се очаква да се отворят за прием. За 5 седмици от края на месец юни ще стратира подаването на проекти по подмярка 7.2, а от края на месец юни до октомври ще се приемт заявления по подмярка – 7.6 от ПРСР (2014-2020 г.).            

Пълният индикативен график можете да видите тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Деловите среди в Хасково отбелязаха 120-годишнината от основаването на Българската търговско-промишлена палата
Почетни плакети със знака на Хасковска област получиха председателят на БТПП и председателят на Хасковската палата Още
Представители на БТПП участваха в Китайско-български бизнес форум в Шанхай
Под надслов "Инвестирай в България. Разшири се в Европа" Още
Обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив за участие в Българо-турски бизнес форум
27 ноември 2015 г., зала Париж, Новотел Пловдив Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Конференция "Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.
Нулев естествен прираст е най-оптимистичната цел за България, сочи доклад на БАН Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЗХ публикува индикативния график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.
През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия създаде група от независими експерти, които да подпомогнат процеса на опростяване на Кохезионната политика
Интерактивна платформа осигурява по-широка дискусия по отношение на предложенията/препоръките/заключенията на експертната работна група. Още